Thư của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gửi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển

05/08/2020 03:30:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Các đồng chí thân mến!

Trong không khí phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 30, 31/7 và ngày 01/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V đã được long trọng tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 179 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong Đảng bộ Cảnh sát biển. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi, vinh dự được đón đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đại hội.

Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”; với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm nòng cốt trong bảo vệ an ninh chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Đại hội là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm của toàn Đảng bộ trong 22 năm lãnh đạo xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển ngày càng trưởng thành, phát triển vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trong hình mới.

Đại hội vui mừng nhận thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; bám sát chức năng, nhiệm vụ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng phát triển toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật trong nhiệm kỳ là: Công tác tham mưu đề xuất chủ trương, đối sách xử lý các tình huống phức tạp trên biển; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp lý; tổ chức, biên chế của Lực lượng phát triển theo lộ trình; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác đối ngoại Cảnh sát biển; công tác tuyên truyền biển đảo; triển khai hiệu quả chương trình, mô hình về công tác dân vận và công tác xây dựng Đảng bộ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, khẳng định sự phát triển toàn diện, vững chắc của Lực lượng; bảo đảm cho Cảnh sát biển có đủ năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng giao cho.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cảnh sát biển là biểu hiện sinh động cho ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác, trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Lực lượng, đã đang làm rạng ngời và đẹp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”- người chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lực lượng đã dành tình cảm, quan tâm hướng về Đại hội bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhất, góp phần vào thành công của Đại hội.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đạt được, tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng; quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, kiên quyết khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của toàn Lực lượng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, trung thành, tận tụy, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển; xây dựng Lực lượng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng nền nếp chính quy là trung tâm, chấp hành kỷ luật là trọng điểm; tập trung xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển TSVM là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố cơ bản; lãnh đạo Lực lượng thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CẢNH SÁT BIỂN

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2020-2025

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan