Thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á

19/05/2020 09:28:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

 

* Trung tâm Chống cướp biển IMB của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB Piracy Reporting Centre)

Tel: +603 2031 0014

Fax: +063 2078 5769

Email: imbkl@icc.ccs.org hoặc piracy@icc.ccs.org

 

*Cảng vụ Hàng hải Singapore: Maritime and Port Authority of Singapore, Port Operations Control Centre (POCC)

Tel:    +65-6226-5539

         +65-6325-2493

         +65- 6227-9971

         +65-6224-5776

Email: pocc@mpa.gov.sg

 

* Hải Quân Myanmar: MRCC Ayeyarwaddy, Myanmar Navy

Tel:    +95-313-1651

         +95-1202- 417

Email: mrcc.yangon@mptmail.com.mm

          mrcc.myanmar2012@gmail.com

 

* Cảnh sát biển Philippines: Philippine Coast Guard, Command Center

Tel: +63 2 527 8481

Email:  pcgcomcen@coastguard.gov.ph

 

* Coast Guard District South Western, Mindanao, Philippines (CGDSWM)

Tel:    +632-8-527-8481 (ext: 6136/37)

         +632-998-585-5327 (mobile)

         +632-917-842-8249 (mobile)

         +63-998-585-7972

         +63-917-842-8446

Email:  hcgdswm@yahoo.com

VHF: Channel 16 with call sign “NEPTUNE”

+632-8-527-3877

 

* Cảnh sát biển Philippines vùng Tây Nam Mindanao (Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao)

Tel:    +63 998 S85 7972,

         +63 917 842 8446

Email: hcsdswm@yahoo.com

VHP: Kênh 16, hô hiệu "NEPTUNE"

 

* Trạm Cảnh sát biển Philippines (Philippine Coast Guard Station, Bongao (Central Tawi-Tawi)

Tel:    +63 998 585 7941

         +63 917 842 8402

Email: cgsbongao@coastguard.gov.ph

VHP: Kênh 16

 

* Bộ Chỉ huy An ninh Đông Sabah (Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)

Tel:    +60 89863181/016, Fax:+60 89B63182,

Email: bilikgerakan_esscom@jpm.gov.my

VHF: Kênh 16, hô hiệu "ESSCOM"

 

* Cảnh sát biển Hoàng gia  Brunei (Royal Brunei Marine Police)

Tell: +673-2773548

        +673-2770549

Email: marine@police.gov.bn

 

* Cục Hàng hải Thương mại/Bộ Vận tải Công chính Cambodia (Merchant Marine Department/ Ministry of Public Works and Transport)

Tell: +855-88-7878-777

        +85-5-2386-4110

Email: mmd@mpwt.gov.kh

 

* Hải Quân Thái Lan: Royal  Thai Navy, Maritime Information Sharing Centre (MISC)

Tel:    +66-2475-4532

+66-2475-4577

Email: miscdutyofficer@misc.go.th

          sornchon2558@gmail.com

 

* Trung tâm Thông tin An ninh Hàng hải/Cục Hàng Hải Việt Nam

Tel: +84.24.37950482

Fax: +84.24.37685779

Email: msic@vinamarine.gov.vn

 

* Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Hải Phòng LES)

IMN Inmarsat C: 457425410

IMN Tel của Inmarsat miniM: 871 763223964

IMN Fax của Inmarsat miniM: 870 763223965

Email: vnssascentre@hn.vnn.vn

 

* Trung tâm Đầu mối chia sẻ thông tin (Vietnam Focal Point)/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam,

Tel: +84.24.33554378

Fax: +84.24.33554363

Email: vietnamcoastguard@gmail.com

 

* Phòng Bảo đảm và An ninh hàng hải/Bộ Tham mưu/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Tel: +84.2433554353

Fax: +84.24.33554801

Email: anhhcsb@gmail.com

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com