Thông tin an ninh hàng hải năm 2021

22/03/2022 09:28:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Các vụ việc an ninh hàng hải tại khu vực Châu Á trong năm 2021 đã có có chiều hướng giảm so với năm 2020, tuy nhiên số vụ việc tại khu vực eo biển Singapore và Philippines vẫn gia tăng.

Theo tổng hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Trung tâm Chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền khu vực châu Á, các vụ việc an ninh hàng hải tại khu vực châu Á trong năm 2021 có dấu hiệu giảm so với năm 2020. Tổng cộng có 82 vụ cướp biển và cướp có vũ trang được báo cáo ở châu Á vào năm 2021, bao gồm 77 vụ xảy ra thực tế và 05 vụ không thành. Tổng số vụ việc giảm khoảng 15% so với năm 2020, vụ việc xảy ra thực tế giảm khoảng 19%. Tất cả các vụ việc trong năm 2020 đều là cướp có vũ trang trên biển chống lại tàu thuyền, không có vụ cướp biển nào xảy ra.

Vị trí xảy ra vụ việc năm 2021.

Năm 2021, các vụ việc giảm trên phần lớn các khu vực tại châu Á, cụ thể như: Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, và khu vực biển Sulu-Celebes. Tuy nhiên, số vụ việc tại Singapore lại có dấu hiệu tăng trong năm 2021 (49 vụ việc, tăng 15 vụ so với năm 2020). Tại khu neo của Manila - Philippines, có 09 vụ việc xảy ra, trong đó 04 vụ việc các đối tượng đã sử dụng vũ khí thô sơ (dao) và súng để đe dọa và trói các thuyền viên. Từ tháng 9/2021, một nhóm đối tượng bị bắt giữ nên đến nay không có vụ việc nào xảy ra tại khu vực này. Tại khu vực Sulu-Celebes và Đông Sabah, không có vụ việc bắt cóc thuyền viên nào xảy ra. Tuy nhiên, mối đe dọa của các đối tượng thuộc nhóm vũ trang Abu Sayyaf vẫn cao.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ban hành 01 khuyến cáo 10272/BTL-TM ngày 03/8/2021 về tình hình 6 tháng đầu năm 2021 về cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á và khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải biển nguy cơ cướp biển tại khu vực Sulu-Celebes, Đông Sabah.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khuyến cáo các doanh vận tải biển, tàu thuyền: Tiếp tục duy trì các biện pháp an ninh khi hành trình qua khu vực biển Sulu-Celebes và ngoài khơi Đông Sabah; luôn duy trì liên lạc, cập nhật hàng ngày với phía công ty chủ quản; đề cao cảnh giác, tăng cường các thiết bị an ninh cho tàu và tuần tra tàu để kịp thời phát hiện các đối tượng, phương tiện khả nghi tiếp cận tàu thuyền khi hành trình qua các khu vực hay tại các khung giờ nhạy cảm; báo cáo vụ việc nhanh chóng, kịp thời cho cơ quan chức năng các quốc gia ven biển gần nhất.

Các doanh nghiệp vận tải biển cập nhật thông tin, khuyến cáo, thông tin về an ninh hàng hải mới nhất tại website www.recaap.org hoặc website www.canhsatbien.vn

 Nguyễn Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com