Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á quý I năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á trong quý I năm 2020 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các vụ việc vẫn diễn ra tại các khu vực biển Sulu-Celebes, Đông Sabah và Eo biển Singapore. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực này cần tăng cường cảnh giác.
19/05/2020 10:16:00 AM Xem tiếp...

Thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á

(Canhsatbien.vn) - Bài viết cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á để các doanh nghiệp vận tải biển và tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải quốc tế liên hệ khi cần thiết.
19/05/2020 09:28:00 AM Xem tiếp...