Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á 6 tháng đầu năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa thực sự ổn định, số vụ việc an ninh hàng hải tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực biển Sulu-Celebes và Đông Sabah và eo biển Singapore luôn chú ý tăng cường cảnh giác.
04/08/2020 03:38:00 PM Xem tiếp...

Cảnh báo cướp biển tháng 7/2020 khu vực ngoài khơi Đông Sabah và vùng biển Sulu-Celebes

(Canhsatbien.vn) - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf lên kế hoạch tiến hành các hoạt động tấn công và bắt cóc tại khu vực ngoài khơi Đông Sabah và vùng biển Sulu-Celebes.
12/07/2020 08:29:00 AM Xem tiếp...

Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á quý I năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á trong quý I năm 2020 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các vụ việc vẫn diễn ra tại các khu vực biển Sulu-Celebes, Đông Sabah và Eo biển Singapore. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực này cần tăng cường cảnh giác.
19/05/2020 10:16:00 AM Xem tiếp...

Thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á

(Canhsatbien.vn) - Bài viết cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á để các doanh nghiệp vận tải biển và tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải quốc tế liên hệ khi cần thiết.
19/05/2020 09:28:00 AM Xem tiếp...