Tình hình an ninh hàng hải 6 tháng đầu năm 2021

(Canhsatbien.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù số vụ việc an ninh hàng hải giảm so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên tình hình an ninh hàng hải tại khu vực Đông Nam Á chưa thực sự ổn định. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực biển Sulu Celebes - Đông Sabah và eo biển Singapore luôn phải chú ý tăng cường cảnh giác.
02/08/2021 11:39:00 AM Xem tiếp...

Thông tin an ninh hàng hải năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Các vụ việc an ninh hàng hải tại khu vực châu Á trong năm 2020 đã có có chiều hướng tăng so với năm ngoái, tuy nhiên mức độ nghiêm trọng của các vụ việc ở mức trung bình. Các vụ việc xảy ra chủ yếu tại các khu vực eo biển Singapore và Indonesia.
04/03/2021 04:28:00 AM Xem tiếp...

Thông tin an ninh hàng hải Quý III

(Canhsatbien.vn) - Các vụ việc an ninh hàng hải tại khu vực châu Á trong Quý III năm 2020 đã có dấu hiệu giảm so với Quý II năm 2020 và cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên vẫn để xảy ra 18 vụ việc trong đó có 02 vụ việc nghiêm trọng. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực biển Sulu - Celebes và Đông Sabah và eo biển Singapore luôn chú ý tăng cường cảnh giác.
05/11/2020 03:38:00 PM Xem tiếp...

Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á 6 tháng đầu năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa thực sự ổn định, số vụ việc an ninh hàng hải tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực biển Sulu-Celebes và Đông Sabah và eo biển Singapore luôn chú ý tăng cường cảnh giác.
04/08/2020 03:38:00 PM Xem tiếp...

Cảnh báo cướp biển tháng 7/2020 khu vực ngoài khơi Đông Sabah và vùng biển Sulu-Celebes

(Canhsatbien.vn) - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf lên kế hoạch tiến hành các hoạt động tấn công và bắt cóc tại khu vực ngoài khơi Đông Sabah và vùng biển Sulu-Celebes.
12/07/2020 08:29:00 AM Xem tiếp...

Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á quý I năm 2020

(Canhsatbien.vn) - Tình hình an ninh hàng hải khu vực Đông Nam Á trong quý I năm 2020 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các vụ việc vẫn diễn ra tại các khu vực biển Sulu-Celebes, Đông Sabah và Eo biển Singapore. Các doanh nghiệp vận tải biển, tàu thuyền qua lại khu vực này cần tăng cường cảnh giác.
19/05/2020 10:16:00 AM Xem tiếp...

Thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á

(Canhsatbien.vn) - Bài viết cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan chức năng một số quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á để các doanh nghiệp vận tải biển và tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải quốc tế liên hệ khi cần thiết.
19/05/2020 09:28:00 AM Xem tiếp...