Tuổi trẻ Hải đội 102 xung kích thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”

19/07/2021 04:23:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 212/CT-ĐU ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” và Chỉ thị số 222-CT/ĐU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới đối với đoàn viên, thanh niên Hải đội, chiều 19/7, Đoàn cơ sở Hải đội 102 tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề: Tuổi trẻ Hải đội 102 xung kích thực hiện phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống”.

Tham gia buổi tọa đàm có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội và cấp ủy, chỉ huy các tàu, bộ phận cùng hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Hải đội.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ thực trạng, thuận lợi, khó khăn tác động đến tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị; ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 212-CT/ĐU, Chỉ thị số 222-CT/ĐU và ý nghĩa của việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, qui định về an toàn giao thông đối với từng cá nhân và tập thể; đồng thời đề xuất những hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên trong toàn Hải đội.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Thông qua buổi tọa đàm đã giúp cho Đảng ủy, chỉ huy Hải đội và cấp ủy, chỉ huy các tàu, bộ phận có những đánh giá về tình hình giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt làn thực hiện Chỉ thị số 212-CT/ĐU và Chỉ thị số 222-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển. Qua đó xây dựng cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đội luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Hải đội vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Duy Thuần

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com