Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thi đua làm theo lời Bác

12/05/2020 03:28:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Người nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn ghi nhớ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thấm nhuần những lời dạy của Bác, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã và đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực, nhằm kế tục và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tuổi trẻ Hải đội 202 tham gia nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Tuổi trẻ Hải đoàn 21 xung kích thực hiện Mô hình “Ngày Kỹ thuật thanh niên tự quản”.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị Cảnh sát biển về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) trong Thanh niên Cảnh sát biển. Cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn các cấp trong toàn BTL Vùng đã quán triệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng và tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày sinh của Người.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên trong BTL Vùng nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện của Người đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đối với tuổi trẻ Việt Nam nói chung và thanh niên Quân đội nói riêng.

Tuổi trẻ BTL Vùng tham gia chương trình tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam 30/4.

Mục tiêu xuyên suốt của đợt hoạt động lần này là nhằm xây dựng cho đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng tác phong chính quy, ý thức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; có đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh, trong sáng, tinh thần đoàn kết; xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ… Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài việc tập trung giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, các tổ chức đoàn trong toàn BTL Vùng đã có nhiều hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị như tọa đàm thanh niên, sinh hoạt chính trị, giao lưu, kể chuyện với chủ đề: “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”, “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tháng 5 nhớ Bác”, Tuổi trẻ Cảnh sát biển với phong trào “bốn tốt, bốn không, bốn chống”…; tham gia hiến kế xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, phát huy trí tuệ trong tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cùng cấp và đại hội đảng cấp trên theo quy định; tiếp tục xây dựng mới và duy trì nhiều hoạt động có hiệu quả mô hình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thanh niên Quân đội: “Trung thành, dũng cảm; Tâm trong, trí sáng; Đoàn kết, kỷ luật; Chủ động, sáng tạo; Xung kích, quyết thắng”, cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội thông qua các đợt tình nguyện cao điểm, nhất là tham gia các hoạt động giúp đỡ Nhân dân địa bàn đơn vị đóng quân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid–19.

Giao lưu bóng chuyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với chủ đề hành động “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã và đang thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Từ đó, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ đơn vị đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên xung kích, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2020.

                                                                              

                                                                         Phạm Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com