Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển - Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

26/11/2019 04:28:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

5 năm qua, công tác kỹ thuật của Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng. Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn do tình hình trên biển diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác bảo đảm kỹ thuật cao và khẩn trương; con người, phương tiện hoạt động với cường độ cao, tần suất lớn; hầu hết tàu thuyền đã đến niên hạn sửa chữa; vật tư, ngân sách hạn chế; cơ sở bảo đảm kĩ thuật đang củng cố nâng cấp; tổ chức, biên chế còn thiếu; công tác đóng mới chi phối lớn về thời gian, nhân lực... Song tập thể Cục Kỹ thuật luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.

Trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ ngày càng đa dạng, nặng nề, Cảnh sát biển đã được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm, xác định là Lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Lực lượng Cảnh sát biển được đầu tư phát triển, đóng mới, tạo nguồn, tiếp nhận từ nước ngoài nhiều loại tàu thuyền, máy bay, xe máy, vũ khí thiết bị kĩ thuật hiện đại, có ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Lực lượng, là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về các mặt công tác kỹ thuật, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển luôn chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm tốt về số lượng, chất lượng, đồng bộ tàu thuyền, phương tiện cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong mọi tình huống. Đơn vị đã phát huy được tinh thần tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm cho Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Quán triệt nghị quyết lãnh đạo các cấp; chỉ lệnh, kế hoạch công tác kĩ thuật của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Kỹ thuật đã phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của ngành Kỹ thuật Quân đội và xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, làm chủ kỹ thuật” của ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn Cục đã làm tốt công tác bảo đảm trang bị, tham mưu xây dựng chiến lược, định nguồn, tạo nguồn phù hợp với nhu cầu và chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng; duy trì tận dụng tối đa vũ khí trang bị hiện có; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa trang bị. Tổ chức tiếp nhận nhiều tàu thuyền, máy bay, vũ khí, đạn dược, hàng dự trữ quốc gia theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bảo quản, bảo dưỡng các trang bị khí tài trên tàu Cảnh sát biển.

Xác định công tác Bảo đảm kỹ thuật, nhất là bảo đảm cho các phương tiện tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển là công tác chính trị trọng tâm, Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo, tổ chức tốt, đi vào chiều sâu công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; dự báo tình huống kịp thời; phương thức bảo đảm khoa học, linh hoạt, tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo công tác bảo đảm kĩ thuật theo phân cấp; tiếp thu công nghệ, khai thác hiệu quả trang bị mới, nước ngoài viện trợ,... nhằm nâng cao tính chủ động và năng lực bảo đảm tại đơn vị. Hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Lực lượng.

Các đại biểu tham quan mô hình sản phẩm dự thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp BTL Cảnh sát biển.

Các hội thi, hội thao đã được tổ chức thành nền nếp và đa dạng trên các lĩnh vực, ở các cấp và là một trong những nhiệm vụ đột phá của ngành Kĩ thuật Cảnh sát biển trong thời gian qua. Công tác huấn luyện được thực hiện sát với từng đối tượng, đặc biệt là người trực tiếp khai thác, hướng đến làm chủ trang bị mới, gắn với hiệu quả và bảo đảm an toàn (như huấn luyện chuyển giao công nghệ, tiếp nhận các tàu đóng mới và nước ngoài hỗ trợ; các trang thiết bị trạm xưởng được đầu tư hiện đại). Thông qua các hội thi, hội thao, các đơn vị và từng cá nhân có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, củng cố, bổ sung năng lực chỉ huy quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm chuyển biến một bước về chất lượng thực hiện công tác kĩ thuật.

Việc tổ chức nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ kĩ thuật luôn được Cục Kỹ thuật chú trọng. Trong những năm qua, nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã được áp dụng trong thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác kĩ thuật cũng được quan tâm coi trọng. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ kĩ thuật với hình thức chủ yếu là phối hợp với các học viện, nhà trường, trung tâm nghiên cứu, cử cán bộ tiếp thu công nghệ mới; mở các lớp tập huấn, bổ túc cập nhật kiến thức, vũ khí thiết bị kĩ thuật, công nghệ mới... đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kĩ thuật và trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kĩ thuật.

Tập huấn kĩ thuật sử dụng vũ khí trang bị.

Công tác quản lý, xây dựng chính quy Ngành được xác định là tiền đề, cơ sở để thực hiện các mặt công tác khác. Do đó, công tác này được triển khai toàn diện, hiệu quả ở các loại hình cơ quan, đơn vị theo hướng nền nếp, chính quy, làm chủ vũ khí trang bị kĩ thuật, đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại. Cục Kỹ thuật đã xây dựng phương pháp bảo đảm kĩ thuật khoa học, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của Lực lượng (nhất là ở các tình huống cao, phức tạp). Công tác xây dựng điểm, điển hình tiên tiến được coi trọng, triển khai toàn diện và sơ kết, tổng kết làm cơ sở nhân rộng ra toàn lực lượng. Quy định thực hiện Ngày kĩ thuật, quy định sửa chữa tàu tại xí nghiệp, quy chế vật tư kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện công tác tham mưu kĩ thuật Cảnh sát biển, các bộ định mức, tinh giản hệ thống sổ sách đăng kí, biên soạn tài liệu kĩ thuật, tài liệu công nghệ... là một trong những hình thức để quản lý, xây dựng Ngành chính quy, có nền nếp, vận hành nhịp nhàng, hiệu quả.

Những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ nhân viên Cục Kỹ thuật đã được Thủ trưởng các cấp ghi nhận. Nhiều năm liền, Cục Kỹ thuật đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2015, 2017 được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; năm 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba.

 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Cục Kỹ thuật.

Với những thành tích đã đạt được, Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển vinh dự là một trong bốn tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Kết quả ấy là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhân viên Cục Kỹ thuật, đồng thời là cơ sở để Cục Kỹ thuật tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao cho trong những năm tiếp theo./.

Thúy Nga

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com