Cục Chính trị BTL Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015

04/02/2015 05:34:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 03/02/2015, tại BTL Cảnh sát biển, Cục chính trị/BTL Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng - Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Cục Chính trị và toàn thể cán bộ, nhân viên.

Đại tá Phạm Quang Oánh Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển báo cáo trước Hội nghị.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đảng bộ Cục Chính trị BTL CSB năm 2014, Đại tá Phạm Quang Oánh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển nêu rõ: Năm 2014, Cục Chính trị BTL CSB thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều biến động về tổ chức biên chế, thiếu vắng cán bộ trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, nhân viên trong Cục. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng ủy Cảnh sát biển, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của mỗi cán bộ, nhân viên, Cục Chính trị BTL CSB đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác và đạt được những kết quả cao trong thực hiện các nhiệm vụ. Toàn thể cán bộ, nhân viên trong Cục đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, hoàn thành 100% kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có nền nếp, hiệu quả các nội dung CTĐ, CTCT, tạo được sự chuyển biến tích cực về chất lượng chính trị ở cơ quan, đơn vị, làm tăng hiệu quả, chất lượng công tác chỉ đạo; giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của BTL CSB năm 2014.

Năm 2015, tình hình thế giới và khu vực đặc biệt là tình hình trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, nhất là trong dịp trước, trong và sau Đại hội lần thứ XII của Đảng. Lực lượng Cảnh sát biển có nhiều biến động về tổ chức, biên chế, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; Cục Chính trị vừa được nâng cấp về chính quyền và tổ chức đảng, có sự chuyển giao cán bộ chủ trì ở một số vị trí, đội ngũ cán bộ, QNCN còn thiếu, khả năng đáp ứng công việc có vị trí còn khó khăn.

Trước tình hình trên , Đảng ủy Cục Chính trị BTL CSB đã xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2015, theo đó cần tập trung vào các mặt công tác như: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển về lãnh đạo nhiệm vụ Cảnh sát biển năm 2015; làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ , Đảng ủy CSB về các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; xây dựng cho cán bộ, nhân viên trong Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị; có tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; coi trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, có giải pháp tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến rõ nét có chiều sâu, độ vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng Cục VMTD, Đảng bộ Cục TSVM. Tiếp tục thực hiện 7 nội dung trọng điểm “Quản lý tư tưởng; rèn luyện phẩm chất; xây dựng chính quy; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm an toàn; nâng cao trình độ ngoại ngữ và nâng cao đời sống bộ đội”. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biến lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Cục Chính trị BTL CSB trong năm 2014; đề nghị Cục Chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khâu yếu, mặt yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2015; từng cơ quan, đơn vị cần nắm chắc chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động trong từng nhiệm vụ, từng thời điểm; trong việc đổi mới phương pháp tác phong công tác cần chủ động hướng về cơ sở, sâu sát trong từng nhiệm vụ, tham mưu kịp thời đúng, trúng cho Thủ trưởng BTL; trong công các lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cần kết hợp chặt chẽ giữa chỉ đạo và kiểm tra, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Cục Chính trị với các cơ quan chức năng khác; về xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị cần tập trung thực hiện đúng nguyên tắc, chấp hành nghiêm nền nếp, lễ tiết tác phong, chế độ làm việc, từng cá nhân phải tích cực, chủ động trong việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Nhân dịp này, Cục Chính trị cũng đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2014

Đại tá Phạm Quang Oánh - Phó Cục trưởng (Phó Chủ nhiệm Chính trị) Cục Chính trị BTL Cảnh sát biển trao khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2014.

Anh Hào
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com