BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 2010 - 2014

11/12/2014 02:48:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 11/12/2014, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 5 năm lần thứ tư giai đoạn 2010 -2014. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Đỗ Hồng Đó - Chính ủy BTL Vùng, các đồng chí trong Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 

Đại tá Đỗ Hồng Đó phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Đó biểu dương những kết quả đạt được của ngành Hậu cần trong những năm qua, chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo.Đồng chí Chính ủy nhấn mạnh: trên cơ sở gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”cần tập trung thực hiện tốt nhất 3 mặt công tác cơ bản trong công tác Hậu cần là: Tổ chức bảo đảm, quản lí và xây dựng ngành; trong đó đi sâu vào nội dung xây dựng chính quy ngành Hậu cần, đổi mới phương pháp tác phong công tác theo hướng khoa học, hiệu quả. Đồng thời, ngành Hậu cần phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho bộ đội hiểu rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ của công tác hậu cần,từ đó phát huy trách nhiệm, năng lực sáng tạo của mọi người tham gia tích cực, thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần ở đơn vị.

 

Đại tá Đỗ Hồng Đó tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt.

Tại hội nghị sơ kết, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng đã đề nghị cấp trên khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân, tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com