Huy động cả hệ thống chính trị ứng phó siêu bão Haiyan

(Canhsatbien.vn) - Chiều 8/11/2013, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau, bàn biện pháp khẩn cấp ứng phó với siêu bão Haiyan. Đây là cơn bão được đánh giá là có cường độ mạnh nhất trong lịch sử, sẽ đi vào Biển Đông và đổ bộ vào miền Trung nước ta.
08/11/2013 09:04:00 PM Xem tiếp...

Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai ứng phó bão Haiyan

(Canhsatbien.vn) - Ngày 08/11/2013, Đại tướng Phùng Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Công điện khẩn số: 185/CĐ-BQP gửi: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng Cục Chính trị; Tổng Cục Hậu cần; Tổng Cục Kỹ thuật; Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng Cục 2; Bộ Tư lệnh (BTL) các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Quân chủng Hải Quân; BTL Quân chủng PK-KQ; BTL Cảnh sát biển; BTL Thủ đô Hà Nội; BTL các Quân đoàn 1, 2, 3, 4; BTL các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Tăng thiết giáp, Pháo binh, Thông tin liên lạc; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel
08/11/2013 01:05:00 PM Xem tiếp...

BTTM chỉ đạo ứng phó bão Haiyan

(Canhsatbien.vn) - Ngày 06/11/2013, Bộ Tổng Tham mưu có Điện số 184/TK gửi: Bộ Tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng; BTL Quân chủng Hải quân; BTL Cảnh sát biển
07/11/2013 10:53:00 AM Xem tiếp...

BTTM chỉ đạo ứng phó bão và mưa lũ

(Canhsatbien.vn) - Ngày 5/11/2013, Bộ Tổng Tham mưu có Điện số 181/TK gửi: Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 5, 7, 9; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Quân chủng Hải quân; BTL Cảnh sát biển; BTL Quân đoàn 3, 4
05/11/2013 09:17:00 PM Xem tiếp...

Công điện số 86/CĐ-TW hồi 10 giờ ngày 5/11/2013 của Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN

(Canhsatbien.vn) - Công điện số 86/CĐ-TW hồi 10 giờ ngày 5/11/2013 của Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN
05/11/2013 07:48:00 PM Xem tiếp...

BTTM chỉ đạo ứng phó bão số 12 và cơn bão tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Hồi 14 giờ ngày 4/11/2013, Bộ Tổng Tham mưu có Điện số 180/TK gửi: Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 4, 5, 7, 9; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Quân chủng Hải quân; BTL Cảnh sát biển; BTL Quân đoàn 3, 4
04/11/2013 09:55:00 PM Xem tiếp...

Các địa phương chủ động đối phó với bão số 12 và những cơn bão tiếp theo

(Canhsatbien.vn) - Ngày 4/11/2013, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có Công điện số 84/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang; các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai đối phó với diễn biến của bão số 12 và những cơn bão tiếp theo.
04/11/2013 09:52:00 PM Xem tiếp...

Công điện của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương

(Canhsatbien.vn) - Sáng 2/11/2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 82/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hóa; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
02/11/2013 12:36:00 PM Xem tiếp...

Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

(Canhsatbien.vn) - Để chủ động và sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, ngày 31/10/2013 Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc có Công điện khẩn số 8733/BQP gửi: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng Cục Chính trị; Tổng Cục Hậu cần; Tổng Cục Kĩ thuật; Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng Cục 2; Bộ Tư lệnh (BTL) các Quân khu 3, 4, 5, 7, 9; BTL Quân chủng Hải Quân; BTL Quân chủng Phòng không - Không quân; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL các Quân đoàn 1, 3; BTL các Binh chủng: Công binh, Hóa học, Đặc công, Tăng Thiết Giáp, Pháo Binh, Thông tin; BTL Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel với nội dung
31/10/2013 07:55:00 PM Xem tiếp...

Công điện khẩn của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

(Canhsatbien.vn) - Hồi 08 giờ 30 ngày 31/10/2013, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có Công điện khẩn số 391/CĐ-UBQG TKCN gửi: UBND Tp. Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với nội dung
31/10/2013 01:52:00 PM Xem tiếp...