Tập huấn tham mưu hậu cần toàn quân

12/04/2019 02:25:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 11/4, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức khai mạc tập huấn tham mưu hậu cần toàn quân. Thiếu tướng Ngô Thành Thư - Phó chủ nhiệm TCHC dự và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập một số chuyên đề như: Đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông và trong nước có tác động, ảnh hưởng đến công tác quân sự, quốc phòng (trong đó có hậu cần); nội dung cơ bản của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những vấn đề đặt ra đối với ngành tham mưu hậu cần quân đội; một số vấn đề về công tác bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động hậu cần và ngành Hậu cần Quân đội; hướng dẫn xây dựng văn kiện hậu cần tác chiến cấp chiến dịch, tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn lập dự toán, phân bổ ngân sách tham mưu hậu cần theo cơ chế quản lý tài chính mới; chế độ liên thẩm và báo cáo quân số bảo đảm hậu cần; tổ chức, phương pháp diễn tập chỉ huy - tham mưu hậu cần cấp chiến dịch, chiến lược; công tác xây dựng chính quy trong công tác hậu cần…

Phát biểu khai mạc tập huấn, thay mặt lãnh đạo TCHC, Thiếu tướng Ngô Thành Thư ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật công tác hậu cần của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đạt được trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Trong những thành tích tiêu biểu đó có sự đóng góp, dấu ấn quan trọng của công tác tham mưu hậu cần các cấp.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Năm 2019, dự báo tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ quân đội đặt ra yêu cầu ngày càng cao, trong đó nguồn lực bảo đảm cho công tác hậu cần còn hạn hẹp. Thiếu tướng Ngô Thành Thư đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hậu cần và ngành tham mưu hậu cần toàn quân cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, xây dựng cơ quan tham mưu hậu cần vững mạnh toàn diện, chủ động nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả công tác hậu cần quân đội, dự trữ quốc gia cho quốc phòng; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ của toàn quân, xác định rõ những khâu đột phá, để tập trung thực hiện hiệu quả.

Trên cơ sở các nội dung trọng tâm của lớp tập huấn, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ ngành tham mưu hậu cần “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công tác hậu cần trong tình mới, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ bế mạc vào chiều 12/4.

Tiến Đạt

(Theo Báo điện tử Quân đội nhân dân)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com