Hội nghị sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho Thanh niên Quân đội

27/11/2020 03:56:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 27/11, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho Thanh niên Quân đội. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu; đại biểu lãnh đạo Bộ Tư pháp, đoàn Thanh niên Bộ Công an và đại diện tập thể, cá nhân được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Hội nghị.

Qua 3 năm (2018-2020) thực hiện Kế hoạch số 9638/KH-BQP ngày 30-8-2018 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội, giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đề án đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giảm thiểu vi phạm lỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên Quân đội; xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng các tập thể, cá nhân có mô hình, điển hình trong công tác tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật, kỳ luật được tuyên dương trong dịp này. Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên Quân đội đạt hiệu quả thiết thực, phát huy các mô hình, điển hình trong thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Quân đội. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thực hiện nghiêm các chế độ, nề nếp xây dựng chính quy, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất và xử lý nghiêm vi phạm. Khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại cần quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; duy trì nghiêm lực lượng kiểm soát quân sự thường xuyên kiểm tra người và phương tiện quân sự; cấm hạ sĩ quan-binh sĩ sử dụng xe máy tham gia giao thông; thực hiện nghêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định về sử dụng rượu, bia. Ngoài ra, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, kỷ luật gắn với xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, 44 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và 35 tập thể có mô hình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên Quân đội được tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có 03 tập thể được nhận Bằng khen là Cục Chính trị, Đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, Đoàn cơ sở Hải đội 102/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị.

 

Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com