Hội nghị điều chỉnh dự toán ngân sách chi thường xuyên cho Quốc phòng năm 2021

24/09/2021 04:58:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân về công tác điều chỉnh dự toán ngân sách chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2021. Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý - Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đại tá Trần Quang Trung - Trưởng phòng Tài Chính Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo điều chỉnh dự toán ngân sách chi thường xuyên, tình hình quyết toán ngân sách năm 2020 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách các tháng cuối năm 2021. Các ý kiến phát biểu của cơ quan, đơn vị trong toàn quân thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp tháo gỡ trong quá trình quản lý, điều chỉnh dự toán ngân sách chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý yêu cầu phải đổi mới về lề lối, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, xử lý công việc đúng thời gian, dứt điểm, trách nhiệm cao; Rèn luyện thói quen xử lý tài chính, kế toán theo các văn bản quy phạm của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Đối với các nội dung đã đủ yếu tố thì triển khai thực hiện ngay, không phụ thuộc vào các văn bản hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Thường xuyên phổ biến, quán triệt cho cán bộ, nhân viên tài chính có nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong việc lập, phân bổ, điều chỉnh dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên; tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, điều chỉnh dự toán ngân sách, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Nguyễn Lương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com