Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

20/12/2021 07:26:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2021, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng, an ninh (QP, AN); báo cáo Bộ Chính trị ban hành Đề án tăng cường tiềm lực QP, AN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. 

Trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quân đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của nhân dân.

Toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm. Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm. Triển khai xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 đạt thành tích cao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2021, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về QS, QP; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động trong nghiên cứu, dự báo chính xác, kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là trên địa bàn chiến lược trọng điểm. Quân đội giữ vững và tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong trong thời bình, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản ngại khó khăn, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, để lại nhiều hình ảnh đẹp, xúc động trong lòng đồng bào và nhân dân cả nước.

Đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2022 là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại, do đó QUTƯ, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ tại Hội nghị QUTƯ ngày 16-12-2021 và Nghị quyết số 162/QUTƯ ngày 17-12-2021 của QUTƯ về thực hiện nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. QUTƯ, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình; chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu chiến lược về QS, QP với Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng; chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và đặc biệt Bộ Y tế và các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch bệnh; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “người dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”. Cùng với đó, quân đội luôn phải lực lượng đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Chủ tịch nước tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2021, tuy bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về phong cách, phương pháp lãnh đạo và quản lý, điều hành, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã kế thừa, phát huy thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020.

Thay mặt Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, canh trực tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong năm 2022, toàn quân cần nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tạo bước đột phá mạnh mẽ. Cần chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng và hệ thống pháp luật về QS, QP. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, toàn quân cần thực hiện tốt 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo; tiếp tục điều chỉnh lực lượng tinh, gọn, mạnh; tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, linh hoạt, chú trọng nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức cơ động, khả năng tác chiến cho các đối tượng. Tổ chức hội thao, hội thi sát thực tế, chất lượng, an toàn. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Toàn quân cần tập trung bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng; tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương; tích cực tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua tặng tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu cho Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2021. 

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2021, 50 tập thể đã được Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Bộ Quốc phòng cũng tặng Cờ thi đua cho 234 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu cho phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2021.

Tại hội nghị, QUTƯ, Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Theo qdnd.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com