Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa Lực lượng Cảnh sát biển

15/09/2021 05:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai

Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam

 

Với tầm nhìn và tâm thế, tình cảm và trách nhiệm của người đứng đầu Quân đội, suốt 10 năm trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo toàn diện cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đảo, trong đó có Lực lượng Cảnh sát biển. Dấu ấn của Đại tướng trên hành trình xây dựng và phát triển Cảnh sát biển Việt Nam vẫn còn hiện hữu rõ nét ở những định hướng phát triển lâu dài, những nền tảng cơ sở căn bản và ngay trong đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, để từ đó Lực lượng Cảnh sát biển từng bước phát triển, ngày một chính quy, tinh nhuệ hơn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập vào ngày 28/8/1998. Trong 23 năm xây dựng và trưởng thành, Lực lượng Cảnh sát biển luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành, Trung ương, địa phương, trực tiếp là Bộ Quốc phòng - với vai trò Bộ chủ quản, được Chính phủ giao quản lý, chỉ đạo toàn diện Lực lượng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về dự Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Lực lượng Cảnh sát biển (28/8/1998-28/8/2018).

23 năm qua, Cảnh sát biển đã có những bước phát triển luôn luôn đi lên, đặc biệt là trong giai đoạn 10 năm Đại tướng Phùng Quang Thanh giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2006-2016). Đây cũng là giai đoạn Cảnh sát biển có những bước phát triển vượt bậc cả về tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ, trang bị phương tiện, nhất là trong xây dựng chính quy, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm dành cho Cảnh sát biển, với sự quan tâm đặc biệt, sự định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên hành trình xây dựng và phát triển của Lực lượng.

Sự định hướng chiến lược: Nâng tầm Cảnh sát biển

Trong giai đoạn từ tháng 4/2006 đến 4/2016, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trước bối cảnh tình hình Biển Đông có những diễn biến mới, gay gắt, phức tạp và khó lường, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng về xây dựng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biển đảo với quan điểm nhất quán là phải xây dựng các lực lượng này (Hải quân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển) tiến thẳng lên hiện đại, có đủ sức mạnh và năng lực quản lý, bảo vệ biển đảo, giữ vững lợi ích quốc gia trên biển cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, việc nâng tầm lực lượng thực thi pháp luật trên biển về mọi mặt, từ con người chuyên nghiệp, tinh nhuệ đến tổ chức biên chế tinh gọn và trang bị, phương tiện hiện đại là yêu cầu cấp thiết đối với một đất nước có vùng biển rộng lớn, luôn diễn biến phức tạp, khó lường như Việt Nam. Chính vì vậy, Đại tướng đặt ra yêu cầu rất cao trong xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển. Đó phải là lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao, vừa xứng đáng để giữ vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển trong thời bình, vừa đủ tầm để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh cao hơn trong tương lai. Đồng thời, đó cũng phải là lực lượng uy tín, trách nhiệm của một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực giữ gìn an ninh biển.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm­ và ­kiểm­ tra­ công­ tác ­sửa ­chữa ­tàu CSB­ tại Hải Phòng (tháng ­6/2013).

Với tư duy chiến lược và định hướng đúng đắn về xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong thời đại mới, phù hợp xu hướng thế giới, Đại tướng Phùng Quang Thanh rất quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để Cảnh sát biển đủ điều kiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát vùng biển và nâng tầm trong quan hệ quốc tế. Đại tướng chính là người khơi mở và dẫn dắt, định hướng và thúc đẩy, đồng thời đặt nền móng việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc, chuyên biệt trong hệ thống pháp luật, là cơ sở nền tảng để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển.

Quan tâm xây dựng con người Cảnh sát biển chính quy, chuyên nghiệp

Trong thời gian 10 năm trên cương vị Bộ trưởng, mặc dù Đại tướng Phùng Quang Thanh về thăm các đơn vị Cảnh sát biển không nhiều, nhưng lần nào đến với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Đại tướng cũng dành nhiều tình cảm gần gũi, thân thuộc. Đại tướng luôn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, sóng gió, vất vả của Lực lượng Cảnh sát biển.

Trong lần đến thăm và kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vào ngày 01/4/2015, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001, Đại tướng Phùng Quang Thanh căn dặn cán bộ, chiến sĩ trên tàu phải đảm bảo tốt mọi yếu tố để giữ an toàn cho người và phương tiện; xác định rõ niềm vinh dự, tự hào đi kèm với trách nhiệm lớn lao khi được làm chủ con tàu hiện đại - cũng là khối tài sản khổng lồ của đất nước, để từ đó không ngừng tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và pháp luật để khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện, vũ khí trang bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chính vì quan tâm đến sự phát triển toàn diện và chuyên nghiệp hóa Cảnh sát biển, lại là người hiểu rất rõ môi trường hoạt động đặc thù của Cảnh sát biển - vất vả, hiểm nguy và cũng rất nhạy cảm, nhiều cám dỗ, nên trong quá trình làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Lực lượng, Đại tướng Phùng Quang Thanh thường xuyên căn dặn, nhắc nhở phải quan tâm đến việc xây dựng yếu tố con người Cảnh sát biển toàn diện.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong dịp xuống thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (tháng 2/2015).

Đại tướng yêu cầu Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh phải xây dựng kế hoạch đào tạo lâu dài đội ngũ cán bộ; coi trọng xây dựng con người toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà cống hiến; Tổ chức tốt việc huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về mọi mặt theo hướng toàn diện, trong đó chú trọng trình độ công tác tham mưu, thực thi pháp luật và khả năng làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao; duy trì nghiêm kỷ luật, lễ tiết tác phong, kiên quyết phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để bị móc lối, lôi kéo, mua chuộc…

Đại tướng cũng chỉ đạo người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát biển phải kịp thời nắm bắt, giải quyết tốt mọi khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, có những đề xuất, kiến nghị hợp lý về chế độ, chính sách, công tác hậu phương quân đội nhằm kịp thời khích lệ, động viên, tạo sự tin tưởng cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển chính quy, hiện đại của Lực lượng.

Có lẽ nhiều năm sau, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển sẽ vẫn còn nhớ đến Bộ trưởng Phùng Quang Thanh không chỉ trong vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu quân đội mà còn là người luông quan tâm nâng cao đời sống của cán bộ chiến sĩ trong Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, trong toàn quân nói chung. Với quan điểm phải tạo được môi trường công tác thuận lợi, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, Đại tướng đã ủng hộ, tạo điều kiện và cơ chế huy động các nguồn lực, chỉ đạo xây dựng hệ thống nhà công vụ, tạo nơi ăn chốn ở ổn định cho hàng trăm gia đình cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển.

Chú trọng hiện đại hóa phương tiện, trang bị cho Cảnh sát biển

Nói về xây dựng Cảnh sát biển hiện đại, đầu tháng 2/2015, trong dịp đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, sau khi biểu dương Lực lượng vì những thành tích xuất sắc trong sự kiện xua đuổi Giàn khoan HD-981 cuối năm 2014, Đại tướng Phùng Quang Thanh một lần nữa khẳng định: “Cần phải xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển hiện đại”. Và, “Muốn vậy, phải tiến hành bước đi vững chắc, để hiện đại hóa Lực lượng cả về con người và trang bị”.

Với quan điểm và ý chí chính trị đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2010 - 2020 và những năm tiếp theo”, trong đó Đại tướng đặc biệt coi trọng chỉ đạo việc phát triển tổ chức biên chế và đầu tư lâu dài cho Cảnh sát biển.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đại tướng và sự tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Lực lượng Cảnh sát biển đã nhanh chóng được kiện toàn, nâng cấp về tổ chức biên chế; được đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, doanh trại, cầu cảng, kho trạm; được đóng mới đội tàu đa năng DN 2000 với lượng giãn nước lớn, có thể hoạt động dài ngày ở các vùng biển xa; được trang bị máy bay tuần thám biển cùng hệ thống chỉ huy giám sát hiện đại và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, năng lực thực thi pháp luật, quản lý vùng biển.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm phi đội máy bay Casa của Lực lượng Cảnh sát biển.

Một trong những dấu ấn nổi bật mà Đại tướng Phùng Quang Thanh để lại trên hành trình hiện đại hóa Cảnh sát biển không thể không kể đến việc chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng, các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện thành công đề án đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang bị cho Cảnh sát biển theo Nghị quyết số 72/QH13 của Quốc hội Khóa XIII về hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ và đóng tàu, mua sắm trang bị cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền cho các lực lượng chức năng trên biển trong tình hình mới.

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Quốc hội và Chính phủ giao cho Quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kịp thời ký ban hành Chỉ thị số 87/CT-BQP triển khai dự án đóng tàu cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực thi pháp luật trên biển. Đại tướng cũng giao cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện dự án và đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Chỉ sau hơn một năm triển khai dự án, đến đầu năm 2016, Cảnh sát biển Việt Nam đã có thêm 7 con tàu hiện đại gồm 02 tàu cỡ lớn 2.400 tấn, 04 tàu tuần tra cao tốc, 01 tàu vận tải đa năng, tiếp dầu trên biển cùng rất nhiều trang bị kỹ thuật tiên tiến, có ứng dụng khoa học công nghệ cao được đưa vào sử dụng đồng bộ. Sức mạnh tổng hợp và năng lực quản lý vùng biển của Lực lượng Cảnh sát biển vì thế được nâng cao một bước, góp phần củng cố thêm niềm tin cho toàn quân, toàn dân ta trong nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo. 

Bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo mua sắm phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Cảnh sát biển, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng luôn chỉ đạo kịp thời, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất của Cảnh sát biển về việc điều chỉnh biên chế tổ chức; xây dựng cơ sở hạ tầng trụ sở, doanh trại, cầu cảng,... Đến nay, Lực lượng Cảnh sát biển đã có hệ thống cơ sở hạ tầng trụ sở, doanh trại đồng bộ, chính quy từ Cơ quan Bộ Tư lệnh đến các Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị cơ sở; vừa tạo điều kiện làm việc thuận lợi, môi trường văn minh, văn hóa tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ, vừa tạo nền tảng cơ sở vật chất, tinh thần tương xứng để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy hiện đại.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể, chi tiết, quyết liệt của cá nhân đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh trong vai trò Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính là sợi chỉ đỏ, là kim chỉ nam, đồng thời cũng là động lực, là sức mạnh để Cảnh sát biển Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, phát triển vững chắc, đúng hướng trong suốt thời gian qua và những năm tới; từng bước tiến thẳng lên hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com