Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

21/11/2022 02:15:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biểu phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI sát với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào các nội dung, như: xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân…

Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Lực lượng Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, SSCĐ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều phương pháp đổi mới, sáng tạo, thiết thực; tổ chức nắm chắc tình hình, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên biển; chú trọng triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm trên biển; triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý về an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như Điều ước quốc tế có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần làm rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra bài học, nguyên nhân trong tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh kịp thời và hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; đẩy mạnh xây dựng Lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nâng cao chất lượng tổng hợp SSCĐ cùng với các lực lượng làm nòng cốt bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế hợp lý, đồng bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; duy trì nghiêm lực lượng trực SSCĐ theo quy định, nắm chắc tình hình trên biển và địa bàn đóng quân kịp thời thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xử lý các tình huống…

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI.

Nhân dịp này, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trao thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan