Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội được triển khai toàn diện, hiệu quả

13/01/2022 06:57:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 13/01, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội năm 2021 theo hình trực tuyến tại điểm cầu trung tâm Tổng cục Chính trị và 114 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

 

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết do Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày tại hội nghị nêu rõ: Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa Nghị quyết 28 của Chính phủ, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn quân. Nổi bật là Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu được quan tâm; tỉ lệ cán bộ ở một số chuyên ngành, chuyên môn kĩ thuật và cán bộ nữ giữ vị trí chỉ huy, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị được duy trì.

Năm 2021, tỷ lệ cán bộ nữ đạt 3% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,08% so với năm 2020); tỷ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm chức vụ mới đạt 3,77% so với tổng số cán bộ nữ; tỷ lệ cán bộ nữ là nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đạt 24,7% so với tổng số cán bộ nữ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 7,44% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp (tăng 1,19% so với cùng kỳ năm 2020); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,97% (tăng 0,35 so với cùng kỳ năm 2020)... Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, đạt các giải thưởng cao cấp toàn quân, toàn quốc...

Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận làm rõ thêm những kết quả công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội năm 2021, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội năm 2022, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các bộ, ban ngành liên quan về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

 

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 114 điểm cầu trong toàn quân. 

Đại tá Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2021-2026) và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022.  

Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả. Phát huy vai trò của hội phụ nữ cơ sở trong vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021.

 

Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021.

Đối với các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành viên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các đơn vị trong toàn quân.

Các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong toàn quân.

Nhấn mạnh đến vai trò thông tin tuyên truyền, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin trong và ngoài Quân đội về hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong toàn quân. Tập trung tuyên truyền sâu rộng những kết quả nổi bật trong các hoạt động và tấm gương điển hình.

Về các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng giao Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu, phúc đáp các cơ quan, đơn vị và báo cáo theo quy định.

Dịp này, Thủ trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021.

Theo qdnd.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com