Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

18/03/2023 03:03:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Để trực tiếp góp phần bổ sung, hoàn thiện “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chiều 18/3, tại Tp.Phú Quốc, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến khảo sát, nghiên cứu nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.

Đoàn công tác do đồng chí PGS. TS Nguyễn Viết Thảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên trong Hội đồng.

Quang cảnh hội ngị.

Báo cáo tại Hội nghị và các ý kiến tham gia phát biểu đều thống nhất khẳng định, làm rõ những đặc điểm tình hình và kết quả tiêu biểu mà BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Trong đó, nổi bật là Đảng ủy, BTL Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sát đúng và hiệu quả. Đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển được phân công quản lý. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng và an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới. Thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân; củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên biển. Xây dựng BTL Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh”, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm; đồng thời, luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước trong xử lý các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS. TS Nguyễn Viết Thảo đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong những năm qua. Đồng chí khẳng định những chủ trương, biện pháp và bài học kinh nghiệm của đơn vị là những vấn đề có tính lý luận - thực tiễn cao; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của BTL Vùng, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quan điểm về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thời gian tới, đồng chí bày tỏ tin tưởng và mong muốn rằng, Đảng ủy, BTL Vùng sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện; nắm chắc tình hình, kịp thời nhận định, dự báo, tham mưu đề xuất và chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

Khánh Nhân - Văn Mẫn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan