Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

10/11/2020 04:59:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 10/11, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đến kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020 tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1.

Đón và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển; đại diện các cơ quan của BTL Cảnh sát biển. Về phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 có Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh; Đại tá Trần Văn Rồng, Chính ủy cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đón Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và đoàn công tác xuống kiểm tra đơn vị.

Báo cáo với đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng và Đoàn công tác, Thiếu tướng Ngô Bình Minh nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ theo 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD năm 2020 của BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Theo đó, năm 2020, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng; tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, coi trọng công tác dự báo và giải quyết tình hình tư tưởng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông báo chính trị, thời sự, ngày Chính trị- Văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật và thực hiện “Mỗi ngày học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị”. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, 100% các đồng chí cán bộ chủ trì đều trúng cử vào cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Chấp hành nghiêm các quyết định điều động của BTL Cảnh sát biển. Thường xuyên rà soát điều chỉnh quân số giữa các cơ quan, đơn vị theo tổ chức, chức danh, bảo đảm cho công tác huấn luyện, SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bám sát chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, BTL Cảnh sát biển, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, BTL Cảnh sát biển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, vi phạm nhất là các đợt cao điểm và tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy. Vùng đã chủ động phát hiện, sử dụng lực lượng kiểm tra, phối hợp điều tra, xử lý 21 vụ/35 tàu buôn lậu, gian lận thương mại: vận chuyển gần 18 ngàn tấn than các loại; trên 100 ngàn lít dầu DO; gần 350 ngàn kg dầu FO, gần 1,9 triệu lít xăng; 1.600 m3 cát đen san lấp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,4 tỷ đồng. Số tang vật tịch thu được, Vùng đã phối hợp với cơ quan chức năng bán, sung quỹ Nhà nước trên 35 tỷ đồng. Tập trung bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và các nhiệm vụ đột xuất khác, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra công tác SSCĐ tại Hải đoàn 11- BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra công tác SSCĐ trên tàu CSB 2007/Hải đội 112/Hải đoàn 11.

Sau khi nghe báo cáo cũng như qua kiểm tra công tác SSCĐ trên các tàu thuộc Hải đoàn 11, kết quả kiểm tra các ngành, các nội dung của một số cơ quan, đơn vị, phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thay mặt đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trong năm 2020. Đơn vị đã đoàn kết, khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và có nhiều nét mới trong xây dựng đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu quán triệt kiểm tra tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Về phương hướng trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nêu cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường côn tác quản lý đơn vị một cách thường xuyên, liên tục, sự quán xuyến của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cơ quan, đơn vị, nhất là với các tàu làm nhiệm vụ trên biển; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công; tiếp tục củng cố, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, kỷ cương; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; huấn luyện, khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chất lượng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ trên biển, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com