Bộ Tổng tham mưu giao ban nhiệm vụ huấn luyện Quý 1 năm 2019

02/04/2019 01:39:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban nhiệm vụ huấn luyện Quý 1 năm 2019. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 100 điểm cầu trong toàn quân.

Hội nghị đánh giá, trong Quý 1, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cơ bản nắm được phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, thời gian, mức độ huấn luyện của các đối tượng; quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi huấn luyện, chú trọng cán bộ đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Quân số tham qua huấn luyện đạt từ 98-100%. Qua tập huấn, trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu huấn luyện theo phân cấp. Đến ngày 26/3, toàn quân đã tổ chức được hơn 3.000 lớp tập huấn, đạt kết quả khá. Các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng trong bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện; vũ khí, trang bị cơ bản bảo đảm đủ, đồng bộ theo biên chế...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Hội nghị khẳng định, các đơn vị toàn quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện năm 2019; chủ động khắc phục khó khăn và làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện; tổ chức duy trì và điều hành huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian cho các đối tượng, kết quả khá. Hội nghị cũng đã xác định 11 nhiệm vụ chính trong huấn luyện Quý 2/2019; đồng thời xác định các biện pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, cùng với làm rõ, nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong công tác huấn luyện Quý 1 năm 2019, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và yêu cầu các đơn vị triệt để khắc phục trong thời gian tới. Để toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện Quý 2 năm 2019, đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục giáo dục, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và bảo đảm đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng mô hình, đồ dùng huấn luyện và tu sửa thao trường, bãi tập; tiến hành rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện chặt chẽ, qua đó đánh giá thực chất kết quả và xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ và biện pháp tổ chức huấn luyện tháng tiếp theo.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục tổ chức điều hành huấn luyện chặt chẽ, khoa học; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra huấn luyện sâu sát, nghiêm túc; trong huấn luyện cần kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến thuật với huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện sát điều kiện thực tế, tăng cường huấn luyện đêm và huấn luyện nâng cao thể lực bộ đội; thực hành 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao. Sau kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị nhanh chóng kiện toàn biên chế tổ chức theo đúng quy định, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Bộ Tổng tham mưu sẽ báo cáo và tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nghiên cứu, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm thuận lợi nhất để các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Minh Châu (Theo qdnd.vn)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com