Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật và công nghệ 6 tháng đầu năm 2019

20/07/2019 04:52:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 19/7, tại Viện Khoa học và công nghệ quân sự (Hà Nội), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự (KHKT&CNQS) 6 tháng đầu năm 2019.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác KHKT&CNQS 6 tháng đầu năm 2019 do Thiếu tướng Ngô Văn Giao - Cục trưởng Cục Khoa học quân sự trình bày tại hội nghị cho thấy: 6 tháng qua, các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2020; tổ chức xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 theo đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội. Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp KH&CN năm 2018, phương hướng  nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục triển khai kế hoạch của Bộ Quốc phòng để thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý KH&CN có nhiều đổi mới, theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đề ra các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các đề tài, nhiệm vụ tồn đọng, chậm tiến độ, nâng cao hiệu quả nghiên cứu. Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ đang triển khai. Cục Khoa học quân sự đang tổ chức xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, phần mềm quản lý KH&CN, cơ sở dữ liệu chuyên gia… để công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động KH&CN chặt chẽ, thống nhất. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn quân đang triển khai 8 đề tài độc lập, 7 đề tài thuộc chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia, 69 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ; tổ chức đánh giá nghiệm thu 4 đề tài nhiệm vụ cấp quốc gia (3 đề tài đạt kết quả xuất sắc), 12 đề tài, nhiệm vụ, dự án KH&CN cấp Bộ. Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng hợp tác với các đối tác truyền thống; các lĩnh vực hợp tác tập trung vào chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, cải tiến, hiện đại hóa, nâng cấp, tăng hạn các tổ hợp vũ khí trang bị kỹ thuật…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo trung tâm và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác KH&CN 6 tháng đầu năm 2019 của toàn quân. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai và hoàn thành kế hoạch KH&CN năm 2019; làm tốt công tác đề xuất đặt hàng và xét duyệt các nhiệm vụ cấp Bộ mở mới năm 2020; chuẩn bị các yếu tố và tổ chức xây dựng chiến lược KH&CN trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho huấn luyện, SSCĐ, công tác bảo đảm kỹ thuật, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị; đẩy nhanh tiến độ các đề tài đã được phê duyệt, nhất là các chương trình, đề án trọng điểm. Tăng cường hợp tác KH&CN, tổ chức biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường; tổ chức triển khai chương trình về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; huy động có hiệu quả nguồn lực tài chính cho các hoạt động KH&CN…

Văn Chiển

Nguồn: Theo Quân đội nhân dân Online

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com