Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

08/10/2020 04:16:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân Tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV). Các đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng: Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đại biểu thuộc các cơ quan bộ, ngành Trung ương liên quan... Hội nghị kết nối trực tuyến 181 điểm cầu tại các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân.

Dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển cùng đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh và Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề phải đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế. Đại biểu tham dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của hai luật và các nghị định quy định chi tiết, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng DQTV, DBĐV.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu 8 chuyên đề, bao gồm: Một số nội dung cơ bản về Luật DQTV; Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; Nghị định 02/2020 ngày 30/8/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nội dung cơ bản của Luật LLDBĐV; Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động LLDBĐV khi chưa đến mức tổng động viên cục bộ; Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định 78/2020/NĐ-CP ngày 6/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động LLDBĐV; Nghị định 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn luyện LLDBĐV cấp tỉnh.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com