Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước

05/11/2021 03:14:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 144 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Trong 10 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật gắn với xây dựng chính quy; coi đây là điều kiện và là một trong những yếu tố cơ bản để xây dựng đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã có chuyển biến tốt về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc trật tự an toàn xã hội, đã hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra so với cùng kỳ năm 2020. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cơ bản đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định về quản lý kỷ luật; kết hợp tốt giữa giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật với việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý; đội ngũ cán bộ cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc và duy trì đơn vị thực hiện các quy định, chế độ chính quy có nền nếp; có những biện pháp phù hợp, kịp thời khắc phục dứt điểm những mặt yếu, khâu yếu; quản lý chặt chẽ quân nhân cả về số lượng và chất lượng, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm xảy ra.

Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế đã tích cực tham mưu hoàn thiện các văn bản về phòng, chống vi phạm, tội phạm; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; đấu tranh, xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của toàn quân 10 tháng đầu năm 2021; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức và quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật và pháp luật; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật cho cán bộ thuộc quyền; đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ chức và từng cá nhân trong quản lý kỷ luật; thực hành mở rộng dân chủ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị.

Minh Châu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com