Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

09/10/2019 03:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 9/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Cùng dự có Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Đại tá Ngô Bình Minh - Tư lệnh Vùng trình bày đã chỉ rõ, từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của trên; Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ làm nhiệm vụ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo; Tham gia phối hợp diễn tập với lực lượng Hải quân, diễn tập khu vực phòng thủ với các tỉnh. Bộ Tư lệnh Vùng đã duy trì nghiêm kíp trực Sở chỉ huy, theo dõi, giám sát các hoạt động thường xuyên, đột xuất trên biển, nhận định đánh giá kịp thời tham mưu đề xuất xử trí các tình huống theo nhiệm vụ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện SSCĐ theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Lực lượng phương tiện trực luôn bảo đảm đầy đủ quân số trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, giám sát nghề cá. Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 230 lượt/tàu xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, hành trình gần 30.000 hải lý an toàn. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn chú trọng nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đỗ Căn kiểm tra vũ khí trên tàu CSB 4036.

Trung tướng Đỗ Căn kiểm tra hải đồ trên tàu.

Trung tướng Đỗ Căn kiểm tra sổ sách trên các tàu thuộc Hải đội 112/Hải đoàn 11.

Trung tướng Đỗ Căn phát biểu kết luận kiểm tra.

Qua nghe báo cáo trung tâm, kiểm tra thực tế tại các tàu thuộc Hải đội 112/Hải đoàn 11 và nghe các thành viên đoàn công tác đánh giá, nhận xét, tại buổi kết luận kiểm tra, Trung tướng Đỗ Căn thay mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà tập thể Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được trong công tác SSCĐ. Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, đồng chí Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị, kịp thời nắm bắt, giải quyết tư tưởng, nguyện vọng của bộ đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh; Chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật trên biển cho cán bộ, chiến sĩ; Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực và tăng cường luyện tập thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế; Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ lọt thông tin; tập trung rà soát lại các phương án tác chiến, kịp thời bổ sung các tình huống để xử lý sát với thực tiễn; Thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển, phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ, cung cấp, trao đổi thông tin để có biện pháp xử lý, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển để kịp thời tham mưu với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân ủy Trung ương về đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com