Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác xây dựng đơn vị VMTD năm 2021 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

25/11/2021 04:15:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Trong 02 ngày 24, 25/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phụ trách đã đến thăm và kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tham gia với Đoàn công tác còn có Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/ Tổng Cục Chính trị; Đại tá Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

 

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với các lực lượng. Đơn vị đã nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn đơn vị hoạt động, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị, đã đề ra được nhiều biện pháp, hình thức hoạt động sáng tạo, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng. Trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phực tạp, công tác huấn luyện của đơn vị luôn bám chắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và đã có điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Công tác nghiệp vụ pháp luật đã có nhiều đổi mới về phương pháp hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, duy trì thực thi pháp luật trên biển.

 

Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam kiểm tra tại cảng Hải đoàn 21.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/ Tổng Cục Chính trị kiểm tra trên tàu CSB 8002.

Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam kết luận kiểm tra đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong xây dựng đơn vị VMTD của Bộ Tư lệnh Vùng. Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thay mặt Đoàn kiểm tra yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại của đơn vị; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của đơn vị. Đồng thời, đơn vị cần nâng cao chất lượng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển; chủ động, khắc phụ khó khăn bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com