Hội thảo thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

09/11/2022 10:38:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 08/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát sát biển 2 tổ chức Hội thảo thực trạng thực hiện chế độ, chính sách và đời sống hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN và VCQP, kiến nghị đề xuất chủ trương, giải pháp trong tình hình mới. Đại tá Bùi Đại Hải - Phó Chính uỷ BTL Vùng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo đã được nghe đại diện các cơ quan, đơn vị đóng góp nhiều ý kiến bám sát thực tiễn về thực trạng thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP tại ngũ có liên quan đến hậu phương như: Chế độ tiền lương, phụ cấp; chế độ nghỉ phép, tranh thủ, vấn đề hợp lý hoá gia đình; chính sách đào tạo, tuyển dụng, bố trí sử dụng và các nội dung liên quan đến điều kiện, địa bàn công tác; chế độ chính sách đặc thù đối với từng lực lượng; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… chế độ, chính sách nhà ở, đất ở, nhà công vụ đối với gia đình quân nhân; chính sách vay vốn hỗ trợ kinh phí cải tạo nhà ở, hỗ trợ khi gặp khó khăn đặc biệt (bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro…); chính sách đào tạo nghề đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ; tạo việc làm cho vợ (chồng), con của quân nhân; chính sách bảo hiểm y tế và hỗ trợ giáo dục đối với thân nhân quân nhân, CCQP, CN&VCQP; trợ giúp xã hội, hỗ trợ các cặp vợ chồng quân nhân bị hiếm muộn, vô sinh và các giải pháp hỗ trợ khác của cơ quan, đơn vị.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Các ý kiến tại Hội thảo chỉ ra, bên cạnh những mặt đạt được, công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội của đơn vị thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập nhất định. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là yêu cầu, nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội phải được làm tốt. Để khắc phục những hạn chế bất cập còn tồn tại thời gian qua, tại hôi thảo, đã có nhiều đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ như: tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội… tập trung vào giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội đảm bảo tính khoa học, khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com