Đại tướng Lương Cường dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam

23/12/2021 06:21:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 23/12, đồng chí Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển; các đồng chí trong Đảng ủy Cảnh sát biển và lãnh đạo các cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Lương Cường dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. 

Năm 2021, Đảng ủy Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, chủ động nắm chắc tình hình trên hướng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý, linh hoạt các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ vùng biển và xây dựng lực lượng, tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện cho Lực lượng Cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển thông qua Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Cảnh sát biển.

Thường xuyên duy trì kênh trao đổi đường dây liên lạc nóng về tình hình an ninh hang hải với lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và thực thi nhiệm vụ trên biển; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ ngư dân; đấu tranh xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, phòng chống dịch Covid-19.

Tập trung xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác; quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, coi trọng giáo dục nhiệm vụ, truyền thống, pháp luật; nâng cao bản lĩnh chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, thống nhất nhận thức trước những vấn đề nhạy cảm.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Cảnh sát biển có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên và xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã biểu dương nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu năm 2022, Đảng ủy Cảnh sát biển tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Trung ương, Quân ủy Trung ương các chủ trương, đối sách lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý linh hoạt, đúng đắn, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng đã ban hành. Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và các lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị  vững mạnh toàn diện “”Mẫu mực, tiêu biểu”; có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật với từng đối tượng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động; trong đó chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý trí quyết tâm, sẵn sang nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; coi trọng giải pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Triển khai toàn diện, chủ động, hiệu quả công tác đối ngoại Cảnh sát biển. Tập trung xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng bộ theo Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”, Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm tốt công tác giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com