Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

29/06/2020 02:06:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 800 nhân dân, ngư dân trên địa bàn xã Xuyên Mộc và thị trấn Phước Hải.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, nhân dân, ngư dân trên địa bàn xã Xuyên Mộc được thông tin về tình hình an ninh chính trị, an toàn biển đảo thời gian gần đây; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, đường lối chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như trong xử lý các tình huống trên biển. Trọng tâm của buổi tuyên truyền là thông tin về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát biển  trong quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn trên biển; thông tin một số nội dung cơ bản về cách nhận biết và phòng chống tác hại của ma túy đối với cộng đồng. Cũng trong dịp này, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hơn 800 tờ rơi tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 Đức Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan