Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ, đội tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

14/10/2020 02:36:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quản lý vùng biển rộng, phạm vi trải dài từ cửa sông Bắc Luân tỉnh Quảng Ninh tới bắc đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. Đây là vùng biển có diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự; tình trạng tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy ngày càng gia tăng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động; tàu cá ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp vẫn còn xảy ra. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài việc thực thi pháp luật trên biển, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tích cực làm công tác dân vận, phát huy chức năng “đội quân công tác” tích cực tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức cho ngư dân nhất là sau khi Trung Quốc tuyên bố chấm dứt hiệu lực Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc đặt ta ngày càng cấp thiết.

Tổ tuyên truyền Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Roòn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. (Ảnh: Mạnh Thường)

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt thủy sản trên biển. Đặc biệt, từ năm 2017, thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các địa phương ven biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chủ tàu thuyền, ngư dân đang đánh bắt trên biển và neo đậu tại các âu tàu, cảng cá đạt được những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, với địa bàn trải dài, có nhiều vùng biển phức tạp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức tuyên truyền pháp luật cho phù hợp. Trong đó, hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền pháp luật cho ngư dân đạt hiệu quả cao.

Bộ Tư lệnh Vùng đã hướng dẫn, chỉ đạo các tổ, đội tuyên truyền làm tốt công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân, đặc biệt phối hợp chặt chẽ các lực lượng như: Công an, Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư,… để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân bằng các hình thức linh hoạt như: tổ chức tuyên truyền tập trung; xuống các âu tàu, khu neo đậu tàu thuyền, đến từng tàu, cụm tàu; kết hợp nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân về: Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982; Luật biển Việt Nam; việc Trung Quốc tuyên bố chấm dứt hiệu lực Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; những điều ngư dân cần biết khi đánh bắt, khai thác hải sản trên biển...

Trong hai năm 2019 - 2020, các tổ, đội tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức 30 buổi tuyên pháp luật cho hơn 15.000 lượt ngư dân trên các địa bàn; cấp phát gần 20.000 tờ rơi, tờ gấp các loại; tặng trên 4.000 lá cờ Tổ quốc, 1.000 phao cứu sinh, áo phao; 50 tủ thuốc, túi thuốc cho ngư dân làm ăn trên biển.

Từ những buổi tuyên truyền của các tổ, đội đã giúp bà con ngư dân có những kiến thức cơ bản về pháp luật cũng như nắm được những điều cần biết trong quá trình đánh bắt thủy sản trên biển. Nhận thức của bà con ngư dân đã nâng lên rõ rệt, tình trạng khai thác thủy hải sản trái phép đã giảm nhiều so với những năm trước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ, đội tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gặp một số khó khăn như: Phạm vi địa bàn quản lý trải dài, trình độ nhận thức của bà con ngư dân không đồng đều nên ảnh hưởng đến kết quả công tác tuyên truyền pháp luật.

Từ thực tế hoạt động trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, như sau:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác dân vận, nhất là trong triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật. Đây là nội dung có vai trò quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Cần tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc. Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú trọng việc rà soát, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường xuyên cho đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật thông qua việc cung cấp kiến thức, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, giúp họ không chỉ có kiến thức vững mà còn có khả năng truyền đạt thu hút người nghe và có hiệu quả nội dung pháp luật.

Ba là, tích cực đổi mới, đa dạng về hình thức, phương pháp, phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Trong các đợt tuyên truyền phải căn cứ vào đặc điểm, trình độ nhận thức của ngư dân để tuyên truyền cho phù hợp.

Bốn là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang như Công an, Bộ đội Biên phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các tỉnh, thành phố để phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng nội dung, kế hoạch quy chế phối hợp hoạt động đã được ký kết. Định kỳ và sau mỗi đợt phối hợp tuyên truyền, làm tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc, nhất là lực lượng trực tiếp tiến hành.

Hiệu quả của các tổ, đội tuyên truyền pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã góp phần khẳng định vị trí, chức năng của Lực lượng Cảnh sát biển; xây dựng mối đoàn kết quân dân, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đại úy Tạ Văn Vững

Trưởng ban Bảo vệ, Dân vận/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com