Hải đội 102: Tuyên truyền biển, đảo cho hơn 300 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh địa phương

07/12/2018 08:55:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhân dịp kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội Cưu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2018) và hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2018), chiều ngày 6/12, Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với UBND xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi tuyên truyền về tình hình biển, đảo và chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển cho hơn 300 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phổ.


Thiếu tá Trương Văn Hùng - Chính trị viên Hải đội 102 truyên truyền tại xã Xuân phổ.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Trương Văn Hùng- Chính trị viên Hải đội đã tập trung tuyên truyền các nội dung về tình hình an ninh biển, đảo, về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và của BTL Vùng Cảnh sát biển 1, về âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta của các thế thù địch trong thời gian vừa qua.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Xuân Phổ nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong thời gian vừa qua, đồng thời hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam… Qua đó, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương.

                                                                  Tống Duy Thuần

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan