Hải đoàn 32 tuyên truyền biển đảo và Luật Cảnh sát biển tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

05/07/2019 05:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 05/7, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 32/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Dân vận Thị ủy Ninh Hòa tổ chức tuyên truyền biển đảo và Luật Cảnh sát biển cho hơn 250 cán bộ, báo cáo viên cơ sở và cán bộ chủ chốt của thị xã Ninh Hòa.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Đinh Văn Điền - Chính ủy Hải đoàn 32 đã  thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa; tình hình an ninh trật tư an toàn biển đảo, giới thiệu những kết quả và thành tích nổi bật của Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian gần đây. Nội dung tuyên truyền lần này đặc biệt tập trung vào tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Cũng tại buổi tuyên truyền, Hải đoàn 32 đã phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

                                                                    

                                                       Hồ Tương – Ngọc Văn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan