Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Bạc Liêu

27/06/2019 12:44:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, sáng 27/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 375 đại biểu là lãnh đạo của các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo cáo viên pháp luật của tỉnh Bạc Liêu; các đồng chí là chỉ huy, lãnh đạo Lực lượng vũ trang, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền về tình hình biển đảo Việt Nam; Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và chính quyền địa phương về biển, đảo Việt Nam, về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Lực lượng Cảnh sát biển, từ đó có sự tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa chính quyền địa phương với Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển.

Trần Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan