Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển, đảo tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí

05/11/2018 08:05:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 3/11, Đoàn công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá  Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng làm trưởng đoàn đã tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí.

Đại tá Đinh Quốc Ruân - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 truyền đạt nội dung tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như làm rõ cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo; Luật biển Việt Nam năm 2012; Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 nhất là đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đặc biệt là tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển phía Nam và Tây Nam; các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển, đảo; phản bác các nội dung xuyên tạc, phản động, lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước, cũng như những chiến công, thành tích và vai trò của Lưc lượng Cảnh sát biển trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn biển, đảo.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp và còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Qua buổi tuyên truyền giúp cho các cán bộ, nhân viên Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí nâng cao nhận thức về tình hình biển, đảo của Tổ quốc, từ đó phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước… góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc.

Văn Thoan

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan