Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ đoàn khối cơ quan tỉnh Quảng Nam

17/11/2019 10:45:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp thực hiện Mô hình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, sáng 16/11, tại Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Phòng Chính trị/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hơn 80 học viên tham gia lớp tập huấn kĩ năng cán bộ đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về tình hình biển, đảo cho các cán bộ Đoàn.

Tại lớp tập huấn, Thượng tá Kiều Khánh Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã thông tin về tình tình hình biển, đảo Việt Nam thời gian gần đây; giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng; đồng thời giới thiệu về Luật Cảnh sát biển Việt nam năm 2018.

Những thông tin, hình ảnh tuyên truyền trực quan đã giúp cho các cán bộ đoàn hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta; truyền thống, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời giúp tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vần đề liên quan đến biển, đảo tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nam Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan