Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ chủ chốt thành phố Hải Phòng

21/08/2019 02:13:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 21/8, tại Hội nghị báo cáo viên cấp thành phố tháng 8/2019, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Thành ủy, Văn phòng UBND, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí báo cáo viên do Thành ủy quản lý, các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Lê Huy - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền Luật Cảnh sát  biển tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1, Thượng tá Lê Huy - Phó Chính ủy BTL Vùng giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển nói chung cũng như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đánh giá: việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 là một nội dung hết sức cần thiết đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân Tp. Hải Phòng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi mà các vụ việc xảy ra trên biển có chiều hướng gia tăng, quan hệ quốc tế trên biển giữa các nước ngày càng tạo sự chú ý, lưu tâm, cho nên việc phổ biến, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển trong giai đoạn này là hết sức quan trọng. Ý thức được điều đó nên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến biển, đảo một cách rộng rãi trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là các vùng ven biển, hải đảo của Tp. Hải Phòng trong những năm qua.

Tổ công tác cấp phát tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển cho các đại biểu.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp theo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố nhằm góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Lực lượng Cảnh sát biển. Qua đó tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa chính quyền địa phương với Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan