Triển khai đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng về nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển

21/02/2020 02:30:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 20/02, tại BTL Cảnh sát biển, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức họp triển khai công tác nghiên cứu đề tài về nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Chủ nhiệm đề tài chủ trì buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

Đề tài "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam" đã được Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng thông qua xét duyệt thuyết minh, đề cương sơ bộ, thẩm định kinh phí vào tháng 9/2019 và đồng ý giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thực hiện.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chủ nhiệm đề tài nhằm đánh giá kết quả đạt được từ khi xây dựng hồ sơ đến bảo vệ thuyết minh và thẩm định kinh phí; đóng góp ý kiến cho đề cương chi tiết trên cơ sở kết luận của Hội đồng Khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chủ nhiệm.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài đã tập trung làm rõ một số nội dung về lý luận, cơ sở thực tiễn góp phần làm sáng tỏ hơn chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ nhiệm đề tài khẳng định quyết tâm phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. Đồng chí ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, tập trung nghiên cứu các nội dung sát với thực tế, làm sâu sắc hơn dự báo trong thời gian tới; hiệu đính thời gian thực hiện hợp lý và phân công thành viên phụ trách đúng chuyên môn, chuyên ngành.

Anh Tuấn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com

Các tin liên quan