Tàu cá khi vào và rời cảng cá phải tuân thủ các quy định gì?

15/04/2016 02:00:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Điều 12, 13 Nghị định số 80/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/10/2012 về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá quy định, tàu cá Việt Nam trước khi vào cảng cá, thuyền trưởng hoặc người lái tàu cá phải thông báo trước ít nhất 1 giờ cho Ban quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác (nếu có).

Tàu cá đang neo đậu tại cảng.

Khi vào cảng cá, thuyền trưởng hoặc người lái tàu cá phải tuân thủ sự điều động tàu của Ban quản lý cảng cá và nội quy của cảng cá. Khi rời cảng, thuyền trưởng hoặc người lái tàu cá phải thông báo cho Ban quản lý cảng cá biết trước khi rời cảng.

Đối với tàu cá nước ngoài, chỉ được vào các cảng cá đã quy định trong giấy phép hoạt động thuỷ sản. Trước khi vào cảng cá, thuyền trưởng tàu cá phải thông báo bằng vô tuyến điện (hoặc các loại phương tiện thông tin khác) trước ít nhất 24 giờ cho Ban quản lý cảng cá về tên tàu, hô hiệu, số đăng ký tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác (nếu có).

Khi vào cảng, thuyền trưởng tàu cá phải tuân thủ sự điều động tàu của Ban quản lý cảng cá, nội quy của cảng cá; khai báo số lượng thuỷ sản có trên tàu và xuất trình các giấy tờ sau:

a) Sổ danh bạ thuyền viên và hộ chiếu của người đi trên tàu;

b) Giấy phép hoạt động thủy sản;

c) Nhật ký khai thác hoặc báo cáo hoạt động của tàu cá theo quy định.

Thuyền trưởng và người trên tàu cá phải thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch và các quy định khác có liên quan.

Trước khi rời cảng cá, thuyền trưởng tàu cá phải thông báo về thời gian rời cảng cho Ban quản lý cảng cá biết trước ít nhất 24 giờ.

Tàu cá nước ngoài nếu vào cảng cá trong trường hợp bất khả kháng, ngay khi cập cảng phải thông báo cho Ban quản lý biết tình trạng của tàu, số lượng người trên tàu chứng minh tình trạng bất khả kháng, nêu rõ các yêu cầu cần giúp đỡ, đồng thời phải thực hiện các quy định của tàu cá nước ngoài khi hoạt động tại cảng cá.

Thảo Vy
 
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com