Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học của Lực lượng Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Chiều 30/5, Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì phiên họp.
31/05/2022 07:47:00 AM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 - Học viện Chính trị tổ chức tọa đàm khoa học

(Canhsatbien.vn) - Sáng 22/4, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm khoa học “Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống”. Thiếu tướng, PGS, TS. Đặng Sỹ Lộc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đồng chủ trì buổi tọa đàm.
22/04/2022 03:29:00 PM Xem tiếp...

Đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng

(Canhsatbien.vn) - Chiều 07/01, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hội đồng khoa học đã tổ chức đánh giá cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” do Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm chủ nhiệm.
07/01/2022 05:28:00 AM Xem tiếp...

Đánh giá, nghiệm thu tài liệu huấn luyện năm 2021

(Canhsatbien.vn) - Sáng 29/12, tại Phòng Giao ban Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu biên soạn tài liệu huấn luyện năm 2021. Đại tá Nguyễn Văn Toán - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.
29/12/2021 02:17:00 PM Xem tiếp...

Thông tin khoa học quân sự chuyên đề: “Sức mạnh quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương”

(Canhsatbien.vn) - Sáng 10/11, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tham mưu tổ chức Hội nghị thông tin khoa học quân sự chuyên đề “Sức mạnh quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương”. Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.
10/11/2021 03:41:00 PM Xem tiếp...

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị năm 2021

(Canhsatbien.vn) - Ngày 29/10, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị năm 2021: “Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay” do Đại tá, ThS Nguyễn Đức Độ - Chính ủy Trung tâm làm Chủ nhiệm Đề tài.
31/10/2021 09:35:00 AM Xem tiếp...

Hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo sĩ quan Cảnh sát biển tại Học viện Hải Quân

(Canhsatbien.vn) - Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của học viên không chỉ thể hiện chất lượng đào tạo và vị thế của một học viện, nhà trường trong hệ thống giáo dục đào tạo mà quá trình NCKH sau khi đã tiếp nhận được kiến thức chuyên ngành còn giúp học viên hình thành phương pháp tư duy, khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo. Nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động NCKH của học viên, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Hải quân luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khoa giảng viên, trong những năm gần đây, phong trào NCKH của học viên nói chung, học viên Cảnh sát biển nói riêng tại Học viện Hải quân đã phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.
19/09/2021 03:55:00 AM Xem tiếp...

Hội thảo đề cương chi tiết Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam

(Canhsatbien.vn) - Sáng 29/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo đề cương chi tiết Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam”. Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì hội thảo.
29/06/2021 12:41:00 PM Xem tiếp...

Tọa đàm khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng

(Canhsatbien.vn) - Sáng 28/5, tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm khoa học đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển” do Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm Chủ nhiệm.
29/05/2021 09:40:00 AM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức thông tin chuyên đề Khoa học quân sự

(Canhsatbien.vn) - Sáng 20/4, tại Hội trường cơ quan BTL Cảnh sát biển, Bộ Tham mưu đã tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề “Đánh giá tác động Luật Cảnh sát biển mới của Trung Quốc đối với khu vực và Việt Nam”.
20/04/2021 04:09:00 PM Xem tiếp...