Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị năm 2021

31/10/2021 09:35:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 29/10, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị năm 2021: “Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở các Hải đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay” do Đại tá, ThS Nguyễn Đức Độ - Chính ủy Trung tâm làm Chủ nhiệm Đề tài. 

Tham dự buổi nghiệm thu có Đại tá, TS Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm, đại diện Cơ quan chủ quản Đề tài; Thượng tá, ThS Đoàn Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Đại tá, PGS. TS Bùi Quang Cường/Viện Khoa học xã hội nhân văn/Học viện Chính trị - phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng được nghe đồng chí Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài, các ủy viên và đại biểu tham dự hội nghị cho ý kiến đóng góp, phản biện, đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài, kiến nghị những nội dung Ban Chủ nhiệm Đề tài cần tiếp thu, giải trình, hoàn thiện.

Thượng tá, ThS Đoàn Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận.

Kết luận tại buổi nghiệm thu, Thượng tá, ThS Đoàn Hồng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài đánh giá những nội dung đã làm được, chỉ rõ những nội dung cần bàn bạc, thống nhất, chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, đồng chí yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện tính cấp thiết của Đề tài cần bảo đảm sát với hướng nghiên cứu; tu chỉnh mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu; làm rõ hơn nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đặc điểm, vai trò của các hải đội tàu Cảnh sát biển; tu chỉnh khái niệm CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; dự báo tình hình sát với hướng nghiên cứu hơn, tăng tính tường minh trong khái quát và luận giải các yêu cầu nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển của các hải đội tàu Cảnh sát biển; chính xác hóa một số nội dung, tiêu đề, bổ sung số liệu khảo sát làm cơ sở để đánh giá thực trạng khách quan, khoa học hơn…

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài cần tiếp thu ý kiến của các phản biện, bổ sung thêm nhiều luận cứ khoa học, hoàn thiện bố cục, nội dung, cơ sở lý luận, thực tiễn và khung phân tích để nâng cao chất lượng Đề tài, đảm bảo tiêu chuẩn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Tổng cục Chính trị theo đúng tiến độ thời gian đã xác định.

Minh Nhật

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com