Đánh giá, nghiệm thu công trình lịch sử CTĐ, CTCT Cảnh sát biển

18/11/2022 10:20:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 17/11, tại phòng Hội thảo quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT của Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 1998 - 2020. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học điều hành Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn công trình, các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học, Ban Nghiên cứu, Biên soạn, Tổ biên tập.

Công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT của Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 1998 - 2020” do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển làm Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn và đã được Đảng ủy Cảnh sát biển quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện. Đây cũng là công trình đầu tiên của Cảnh sát biển nghiên cứu, biên soạn về tổng kết lịch sử hoạt động CTĐ, CTCT của Lực lượng từ ngày đầu mới thành lập.

Đại tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm chính trị Cảnh sát biển, Ủy viên Ban Chỉ đạo kiêm Phó Trưởng Ban Nghiên cứu, Biên soạn báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu biên soạn tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu, biên soạn của công trình, đồng thời tranh thủ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực CTĐ, CTCT để bổ sung, hoàn thiện công trình.

Đại tá, PGS, TS Hoàng Văn Phai - Phó Viện trưởng Viện KHXH&NVQS, phản biện 1 nhận xét tại Hội nghị.

Tại phiên họp, Hội đồng khoa học đã nhận xét nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đánh giá công trình có kết cấu logic chặt chẽ, các mục trình bày rõ ràng, mạch lạc, có nhiều thông tin, nhận định, đánh giá có giá trị và hàm lượng tri thức khoa học cao. Việc nghiên cứu, biên soạn công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT của Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 1998 -2020 có ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và có tính thời sự sâu sắc; góp phần nhìn nhận đánh giá suốt chặng đường lịch sử, tô thắm truyền thống hơn 20 năm ra đời, trưởng thành và lớn mạnh nhanh chóng của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Khẳng định những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử chặng đường đầu của Lực lượng Cảnh sát biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời rút ra những bài học quí, vận dụng vào giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.

Đại tá, ThS Trần Văn Huyên - Trưởng Ban Lịch sử - Tổng kết CTĐ, CTCT, phản biện 2 nhận xét tại Hội nghị.

Với 3 chương, 6 tiết, công trình đã phục dựng một cách sinh động, khách quan và trung thực quá trình hoạt động CTĐ, CTCT của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2020. Công trình là nguồn tài liệu quý giá, có giá trị thực tiễn trong việc nghiên cứu, học tập để nâng cao chất lượng, hiệu quả tiến hành CTĐ, CTCT ở các cơ quan đơn vị; bồi dưỡng nhân cách, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, góp phần quan trọng giúp Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo Tổ quốc. 

Kết luận buổi đánh giá, nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc của Ban Nghiên cứu biên soạn, đã phát huy trí tuệ tập thể để xây dựng công trình đạt được mục đích, yêu cầu và nội dung nghiên cứu đề ra. Hội đồng thống nhất nghiệm thu công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT của Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 1998 - 2020 và đánh giá chất lượng đạt xuất sắc.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com