Đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng

07/01/2022 05:28:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 07/01, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hội đồng khoa học đã tổ chức  đánh giá cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” do Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm chủ nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Thành - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học, đại diện Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng và Ban Chủ nhiệm đề tài.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài, đồng thời tranh thủ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội về các nội dung nghiên cứu của đề tài; bổ sung, hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, giải trình các nội dung vướng mắc, Hội đồng đã đóng góp ý kiến, nhận xét trên cơ sở khoa học, cụ thể, sâu sát, đánh giá khách quan, toàn diện với các sản phẩm của đề tài.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học đánh giá, đây là đề tài khó, có tính mới, hướng nghiên cứu vào đúng trọng tâm của Lực lượng Cảnh sát biển hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung lý luận nghệ thuật quân sự, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển trong tình hình hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung những nội dung đã kết luận; nhất trí đề tài đủ điều kiện đưa ra nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com