BTL Vùng Cảnh sát biển 1 - Học viện Chính trị tổ chức tọa đàm khoa học

22/04/2022 03:29:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 22/4, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm khoa học “Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống”. Thiếu tướng, PGS, TS. Đặng Sỹ Lộc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học. (Ảnh Vũ Dũng)

Tại buổi tọa đàm, thông qua từng báo cáo tham luận, các đại biểu tham dự đều thống nhất nhận định: Thế giới ngày nay đang đối mặt với những thách thức rất lớn từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Những thảm họa thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng,… ngày càng đặt ra thử thách nghiệt ngã đối với mọi quốc gia, dân tộc; sự tàn phá khốc liệt của đại dịch Covid-19 đã nói lên tính chất nguy hiểm đó. Đối với Việt Nam, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng hiện hữu sâu, rộng và đậm nét: “thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống,... tiếp tục diễn biến phức tạp”. Vì vậy, phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp bách đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của toàn dân; trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với BTL Vùng Cảnh sát biển 1, các cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho quân nhân, trước hết là cán bộ, đảng viên hiểu đúng, nhận thức đầy đủ và sâu sắc về an ninh phi truyền thống và các thách thức, mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở nước ta hiện nay, làm cho mỗi quân nhân thống nhất nhận thức: tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, sự tiếp nối của việc phát huy phẩm chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Tích cực cập nhật thông tin chính thống để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nhanh nhất đến mọi cán bộ, chiến sĩ, giúp cho mọi quân nhân nhận thức đúng về vấn đề an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa đang hiện diện ở Việt Nam hiện nay, nhận thức được những thuận lợi, khó khăn và hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị... Kịp thời tuyên truyền, phổ biến về những kết quả, thành tích và những chiến công của các đơn vị quân đội đã đạt được trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống trong toàn quân. Đồng thời, tích cực đấu tranh phê phán với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phủ nhận vai trò nòng cốt của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ này. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống…

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị tham quan tàu CSB 4036- Hải đội 112- Hải đoàn 11. (Ảnh Vũ Dũng)

Đây là nội dung được Học viện Chính trị tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1 để tổng kết vấn đề “Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống” nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

 Lam Giang

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com