Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bảo vệ thành công hồ sơ thuyết minh đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng

19/09/2019 02:57:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 19/9, tại Phòng họp số 1/Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng, Ban Chủ nhiệm đề tài của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bảo vệ thành công thuyết minh đề tài "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật của Lực lượng Cảnh sát biển" do Thiếu tướng, kỹ sư Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm chủ nhiệm.

 

 Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt thuyết minh đề cương đề tài.

Chủ trì Hội đồng Khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Bộ có Thiếu tướng, Phó GS, TS. Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, các đồng chí trong hội đồng khoa học và đông đủ thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Thừa ủy quyền của đồng chí Chủ nhiệm đề tài, Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, Phó chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt hồ sơ thuyết minh đề tài và đề cương khái quát đề tài "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển”.

Báo cáo đã nêu rõ tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu; đồng thời, đề xuất các giải pháp nghiên cứu của đề tài. Trong đó nhấn mạnh biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Đây là đề tài có ý nghĩa thiết thực, sát tình hình thực tế của Lực lượng Cảnh sát biển hiện nay. Việc bảo vệ thành công thuyết minh đề tài sẽ tạo điều kiện để Ban Chủ nhiệm đề tài tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo, qua đó góp phần nâng cao thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng.

Kết thúc Hội nghị xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài, đồng chí Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đã đánh giá cao đề tài và chấm điểm 85,7/100 điểm. Khẳng định việc nghiên cứu thành công đề tài sẽ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển trong tình hình mới.

Anh Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com