Đánh giá cơ sở đề tài “Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam”

(Canhsatbien.vn) - Sáng 01/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam” do Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển làm chủ nhiệm đề tài. Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học điều hành hội nghị.
01/12/2022 03:15:00 PM Xem tiếp...

Đánh giá, nghiệm thu công trình lịch sử CTĐ, CTCT Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Chiều 17/11, tại Phòng Hội thảo quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu công trình “Lịch sử CTĐ, CTCT của Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 1998 -2020. Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học điều hành Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn công trình, các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học, Ban Nghiên cứu, biên soạn, Tổ biên tập.
18/11/2022 10:20:00 AM Xem tiếp...

Hội nghị Thông tin Khoa học quân sự chuyên đề quý 4

(Canhsatbien.vn) - Sáng 10/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin Khoa học quân sự quý 4 cho cán bộ, nhân viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh và 04 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.
10/11/2022 03:24:00 PM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đón tiếp và làm việc với Học viện Quốc phòng về đề tài khoa học

(Canhsatbien.vn) - Sáng 25/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng về tọa đàm đề tài khoa học. Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển; Thượng tướng Lương Đình Hồng - Chính ủy Học viện Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.
25/10/2022 02:43:00 PM Xem tiếp...

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

(Canhsatbien.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.
03/10/2022 10:20:00 AM Xem tiếp...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

(Canhsatbien.vn) - Chiều 30/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Phương thức đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam”. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Hội thảo.
01/07/2022 07:36:00 AM Xem tiếp...

Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học của Lực lượng Cảnh sát biển

(Canhsatbien.vn) - Chiều 30/5, Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì phiên họp.
31/05/2022 07:47:00 AM Xem tiếp...

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 - Học viện Chính trị tổ chức tọa đàm khoa học

(Canhsatbien.vn) - Sáng 22/4, tại Hải Phòng, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm khoa học “Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống”. Thiếu tướng, PGS, TS. Đặng Sỹ Lộc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đồng chủ trì buổi tọa đàm.
22/04/2022 03:29:00 PM Xem tiếp...

Đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng

(Canhsatbien.vn) - Chiều 07/01, tại cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hội đồng khoa học đã tổ chức đánh giá cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả biện pháp vũ trang trong thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam” do Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm chủ nhiệm.
07/01/2022 05:28:00 AM Xem tiếp...

Đánh giá, nghiệm thu tài liệu huấn luyện năm 2021

(Canhsatbien.vn) - Sáng 29/12, tại Phòng Giao ban Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu biên soạn tài liệu huấn luyện năm 2021. Đại tá Nguyễn Văn Toán - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.
29/12/2021 02:17:00 PM Xem tiếp...