Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị

04/08/2022 04:23:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Ngày 04/8, tại Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143/CT ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội. Trung tá Nguyễn Ba Long - Chính trị viên Đoàn chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, thông qua việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đơn vị thường xuyên đẩy mạnh phong trào phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, sự gắn kết giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng vững chắc. Chủ động đấu tranh phòng, chống tác động, ảnh hưởng của tư tưởng phản động, phản tiến bộ; phòng, chống những ấn phẩm xấu, độc xâm nhập vào đơn vị; các thiết chế văn hóa được phát huy hiệu quả. Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao; cảnh quan, môi trường doanh trại và nếp sống chính quy trong đơn vị được củng cố, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân được củng cố, phát triển; chất lượng hoạt động của các tổ chức, các mặt công tác được giữ vững…

Trung tá Nguyễn Ba Long - Chính trị viên Đoàn trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động.

Trong thời gian tới, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về văn hoá; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong các hoạt động giao lưu; tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; tập trung đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, chú trọng tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội, nhất là ở cơ sở. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu, 5 tiêu chuẩn của cuộc vận động; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển; xây dựng đơn vị thực sự là điểm sáng văn hoá trên địa bàn đóng quân.

Huy Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com