Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

17/02/2022 02:08:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 17/2, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Đỗ Khắc Cẩn – Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Đại tá Trần Văn Xuân – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển và gần 240 đại biểu là thủ trưởng, cán bộ cao cấp, bí thư, phó bí thư, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản được đề cập tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Giới thiệu Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đại tá Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển giới thiệu những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt cho đội ngũ cán bộ cao cấp, bí thư, phó bí thư, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển nắm vững, nhất trí cao với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc và tự giác chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Hạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com