Đại tá Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển làm việc với Cục Kỹ thuật

10/11/2021 10:46:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 09/11, Đại tá Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển có buổi làm việc đầu tiên với Cục Kỹ thuật/Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sau khi nhận chức. 

Tham gia buổi làm việc với đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển có Thượng tá Nguyễn Quang Hùng - Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Kỹ thuật, Đại tá Nguyễn Văn Toán - Phó Cục trưởng và các Trưởng, Phó phòng, Trợ lý Chính trị, Chủ nhiệm Kho, Trạm trưởng Trạm Sửa chữa tổng hợp, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Kỹ thuật Cảnh sát biển.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình, tổ chức, biên chế, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. 

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Quang Hùng - Phụ trách Cục Kỹ thuật đã báo cáo với Đại tá Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2021; những thuận lợi, khó khăn và tồn tại, bất cập của ngành kỹ thuật Cảnh sát biển trong năm qua. Thượng tá Nguyễn Quang Hùng mong muốn đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển trên cương vị mới sát sao, quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với ngành kỹ thuật của toàn Lực lượng nói chung và tạo điều kiện, chỉ đạo trực tiếp đối với các ngành chức năng của Cục Kỹ thuật nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã ghi nhận, đánh giá cao các nội dung trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc. Đại tá Đàm Xuân Tuấn ghi nhận những kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức biên chế, công tác bảo đảm kỹ thuật cho tàu, xe, vật tư thiết bị kỹ thuật... của các phòng, ban Cục Kỹ thuật; giao Văn phòng Cảnh sát biển tổng hợp báo cáo, đề xuất của Cục Kỹ thuật để Thủ trưởng Bộ Tư lệnh báo cáo Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển sớm có phương án chỉ đạo phù hợp đối với công tác kỹ thuật Cảnh sát biển trong thời gian tới. 

Hùng Lượng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com