Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4

08/11/2021 03:27:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Sáng 08/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và 4. Đại tá Trần Văn Lượng  - Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách Tư lệnh Vùng, Trưởng ban tổ chức lớp học dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh buổi khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 08-12/11/2021), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; khái quát một số nét chính về tình hình biển Đông, khu vực biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.         

Đại tá Trần Văn Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách Tư lệnh Vùng, Trưởng ban tổ chức lớp học phát biểu tại buổi khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Văn Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách Tư lệnh Vùng, Trưởng ban tổ chức lớp học đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề, qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng và an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao. 

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh lần này nhằm giúp cho các đồng chí là sĩ quan, QNCN, đảng viên trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nguyễn Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com