Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện tốt công tác tài chính trong các nhiệm vụ

23/06/2022 04:50:00 AM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều 23/6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 431A-NQ/ĐU ngày 15/7/2013 của Đảng uỷ Cảnh sát biển về “Công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ BTL Vùng dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn để triển khai có hiệu quả công tác tài chính theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các nguồn ngân sách; ưu tiên đầu tư cho việc nâng cấp, sửa chữa các phương tiện, trang thiết bị… bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, cứu hộ cứu nạn, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển đơn vị quản lý. Thực hiện tốt công tác tài chính đối với các đối tượng chính sách, hậu phương quân đội. Bảo đảm đầy đủ tài chính cho công tác huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, góp phần cùng với Nhân dân địa phương trên khu vực đóng quân thực hiện xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo sát sao việc phát triển khu tăng gia sản xuất tập trung, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến cung cấp thực phẩm cho đơn vị để tạo thêm các nguồn thu, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Công tác phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn ngành Tài chính, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng uỷ Vùng, Đại tá Trần Văn Rồng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 513 của Quân uỷ Trung ương, Nghị quyết số 431A của Đảng uỷ Cảnh sát biển; đồng thời yêu cầu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính của đơn vị, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 513.

Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 513.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao giấy khen tặng 2 tập thể và 9 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết số 513 của Quân uỷ Trung ương 10 năm qua.

 Lam Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com