Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Học viện Kỹ thuật Quân sự ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025

02/06/2022 05:47:00 PM

(Canhsatbien.vn) - 

Chiều ngày 02/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2022 - 2025. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển và Trung tướng Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển và Trung tướng Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự trao bản ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2022 - 2025.

Giai đoạn 2016-2021, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Học viện Kỹ thuật Quân sự đã thường xuyên thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi về các lĩnh vực: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng ngành kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, khai thác, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị và bảo đảm trang bị cho huấn luyện, đào tạo. Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức cho các học viên chuyên ngành đi tham quan, thực tế tại các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát biển; tổ chức biên soạn nhiều tài liệu phục vụ công tác kỹ thuật, trong đó tập trung vào công tác bảo đảm kỹ thuật trong tác chiến, tuần tra, phòng chống tội phạm vi phạm, bảo vệ chủ quyền của các Vùng Cảnh sát biển, tài liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ cho diễn tập, hội thi, hội thao và công tác sửa chữa cho vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống khí tài quang, hệ thống thông thoại nội bộ, truyền thanh chỉ huy và sản xuất vật tư, phụ tùng cho Pháo 25mm trên tàu Cảnh sát biển.

Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2022 - 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Học viện Kỹ thuật Quân sự xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực đã và đang phát huy hiệu quả. Trong đó đi sâu đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khai thác làm chủ , bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật Cảnh sát biển thế hệ mới và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của hai đơn vị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển cảm ơn sự hợp tác thiết thực, chặt chẽ, hiệu quả của Học viện Kỹ thuật Quân sự với Lực lượng Cảnh sát biển trong thời gian qua. Để chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Học viện kỹ thuật Quân sự trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đề nghị hai đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực như: Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật Cảnh sát biển; xây dựng ngành kỹ thuật Cảnh sát biển; biên dịch, biên soạn tài liệu khí tài mới; chủ động nghiên cứu, sản xuất, chế thử vật tư phụ tùng thay thế nhập ngoại phục vụ cho khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của Cảnh sát biển; bảo đảm trang thiết bị các mô hình học cụ, chương trình mô phỏng phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng mô hình tàu Cảnh sát biển cho Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Nhân dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Thiếu tướng Lê Quang Đạo trao tặng mô hình tàu Cảnh sát biển cho Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đức Tĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về banbientapcsb@gmail.com